Toezeggingen : Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

De minister draagt er zorg voor dat het kabinet voor het kerstreces de Kamer een brief doet toekomen over sancties betreffende Rusland.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05657
Datum: 8 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Europese Zaken