Toezeggingen

Zoekresultaten (99)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister koppelt voor het kerstreces terug aan de Kamer welke financiële opties EDEO ziet ten aanzien van de Europese Vredesfaciliteit (EPF).

TZ202210-123

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister neem sanctie-ontwijking mee in het verslag van de RBZ, in het bijzonder monitoring en handhaving.

TZ202210-122

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . In het verslag van de RBZ geeft de minister een terugkoppeling over de toetsingsprocedure voor de EUMAM.

TZ202210-121

Toegezegd aan Staaij, C.G. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe de Kamer vertrouwelijk te informeren over de contouren van bilaterale militaire steun aan Oekraïne.

TZ202210-120

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer over nadere contouren van de EU Military Assitance Missie (EUMAM), bij het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken of binnen een week.

TZ202210-119

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken

Toezegging bij Consulaire Zaken. De minister zegt toe in de volgende Staat van het Consulaire te rapporteren wat er aan inspanningen is geleverd om desinformatie tegen te gaan inzake migratie en opvangvoorzieningen en procedures in Nederland.

TZ202210-035

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken

Toezegging bij Consulaire Zaken. De minister zegt toe de Kamer voor 1 april 2023 te informeren over de uitvoering van de motie-Brekelmans/Sjoerdsma (35924 V, nr. 54) over nieuwe mogelijkheden voor digitalisering van producten en diensten voor Nederlanders in het buitenland en de motie-Sjoerdsma/Brekelmans (35925 V, nr. 59) over volledige

TZ202210-034

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN. De minister zegt toe de Kamer na de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 te informeren over de uitvoering van de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 2369) inzake het tegengaan van straffeloosheid in Jemen

TZ202209-003

Toegezegd aan Dijk, J.J. van

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN. De minister zegt toe in het verslag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 specifiek een terugkoppeling te geven over de Nederlandse inzet op het punt van migratie en het punt van bevroren Afghaanse tegoeden.

TZ202209-002