Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

De minister zegt toe het onderwerp 'omzeiling van sancties' in te brengen in de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari en daar in het verslag op terug te komen.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00057
Datum: 19 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken