Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

De minister zegt toe de Kamer in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari te informeren over de toegevoegde waarde van, en mogelijkheden voor, het ondersteunen van civil society door de financiering van satellietverbindingen.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Mulder, A.H. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00057
Datum: 19 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken