Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

De minister zegt toe om in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 terug te komen op de vraag of de 2 miljard die binnen de Europese Vredesfaciliteit is voorzien voor de aanschaf en productie van munitie voldoende is om de productiecapaciteit voor munitie in Europa te versterken.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09529
Datum: 16 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken