Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe de Kamer in de eerste helft van 2023 te informeren over de gevolgen van het invoeren van loonkostensubsidie in de Wajong en WIA.

TZ202301-017

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe na de kerst 2023 een eerste voortgangsbrief betreffende de Wet toekomst pensioenen naar de Kamer te sturen, inclusief eerste signalen over de carve-out en het realiseren van compensatie.

TZ202306-254