Toezeggingen : Toezegging bij Pensioenonderwerpen

De minister zegt toe de Kamer in de eerste helft van 2023 te informeren over de gevolgen van het invoeren van loonkostensubsidie in de Wajong en WIA.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08476
Datum: 19 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Pensioenonderwerpen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid