Toezeggingen : Toezegging bij Pensioenonderwerpen

De minister zegt toe na de kerst 2023 een eerste voortgangsbrief betreffende de Wet toekomst pensioenen naar de Kamer te sturen, inclusief eerste signalen over de carve-out en het realiseren van compensatie.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00334
Datum: 21 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Pensioenonderwerpen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid