Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

84e vergadering, donderdag 13 juni 2024

84e vergadering, donderdag 13 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Veiligheid en integriteit; Afhandeling compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afhandeling compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire; Goedkeuring...

Plenaire verslagen

83e vergadering, woensdag 12 juni 2024

83e vergadering, woensdag 12 juni 2024; Opening; Mededelingen; Passend onderwijs; Veiligheid op scholen; Hulp- en geneesmiddelenbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Discriminatie, racisme en mensenrechten; Verkiezingen; Regio's en grensoverschrijdende samenwerking; Milieuraad d.d. 17 juni 2024; Juridische beroepen...

Plenaire verslagen

82e vergadering, dinsdag 11 juni 2024

82e vergadering, dinsdag 11 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (tweede deel); EU-LNV; Online...

Plenaire verslagen

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Belastingregeling...

Plenaire verslagen

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Pensioenonderwerpen; Participatiewet; Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden; Kinderopvang; Inburgering en integratie; Uitvoering sociale zekerheid; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024; Opening; Mededelingen; Tweeminutendebat Wijkverpleging; Tweeminutendebat Ggz / Suïcidepreventie; Tweeminutendebat Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

77e vergadering, dinsdag 28 mei 2024

77e vergadering, dinsdag 28 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toekomst van Tata Steel; Sluiting;

Plenaire verslagen

76e vergadering, donderdag 23 mei 2024

76e vergadering, donderdag 23 mei 2024; Opening; Hamerstukken; Hamerstukken; Mededelingen; Box 3; Gewasbeschermingsmiddelen; Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 mei 2024; Energiewet; Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Energiewet; Sluiting;

Plenaire verslagen

75e vergadering, woensdag 22 mei 2024

75e vergadering, woensdag 22 mei 2024; Opening; Eindverslag van de informateurs; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateurs; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

74e vergadering, dinsdag 21 mei 2024

74e vergadering, dinsdag 21 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanbieding jaarverslag van de Nationale ombudsman over het jaar 2023; Raad Concurrentievermogen d.d. 23 en 24 mei 2024...

Plenaire verslagen

73e vergadering, donderdag 16 mei 2024

73e vergadering, donderdag 16 mei 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Staat van de Europese Unie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de Europese Unie; Inzet algoritmes en data-ethiek; Verzameldebat BES; Extra regeling van werkzaamheden; Voortgang en evaluatie...

Plenaire verslagen

72e vergadering, woensdag 15 mei 2024

72e vergadering, woensdag 15 mei 2024; Opening; Mededelingen; Extra regeling van werkzaamheden; Aanbieding van de verantwoordingsstukken voor het jaar 2023; Regeling van werkzaamheden; Vervoersarmoede; Sluiting;

Plenaire verslagen

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet integrale suïcidepreventie; Rapport "Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie"...

Plenaire verslagen

70e vergadering, donderdag 25 april 2024

70e vergadering, donderdag 25 april 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Regeling van werkzaamheden ; Stemmingen; Antisemitisme; Stemmingen; Antisemitisme; Tweeminutendebat Mestbeleid; Tweeminutendebat...