Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

11e vergadering, woensdag 10 oktober 2018

11e vergadering, woensdag 10 oktober 2018; Opening; Begroting Algemene Zaken en Begroting Koning; Be√ędiging van de heer R.A.J. Schonis (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verwijdering asbest en asbesthoudende producten; Begroting Koninkrijksrelaties; Sluiting;

Plenaire verslagen

108e vergadering, donderdag 12 september 2019

108e vergadering, donderdag 12 september 2019; Opening; Mededelingen; Ambtshalve toekenning kindgebonden budget; Raad Algemene Zaken van 16 september 2019; Tekort aan arbeidskrachten; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Meer ruimte voor nieuwe scholen; Sluiting;

Plenaire verslagen

107e vergadering, woensdag 11 september 2019

107e vergadering, woensdag 11 september 2019; Opening; Mededelingen; Hervorming beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020; Petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen; Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS; Drugsproblematiek in Nederland; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden...

Plenaire verslagen

106e vergadering, dinsdag 10 september 2019

106e vergadering, dinsdag 10 september 2019; Opening; Vragenuur; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Klimaat en energie; Rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid; Sluiting;

Plenaire verslagen

105e vergadering, donderdag 5 september 2019

105e vergadering, donderdag 5 september 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Eindtoets p.o. en overgang p.o. en vo; Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs; Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen p.o./vo; Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs; Mededelingen...

Plenaire verslagen

104e vergadering, woensdag 4 september 2019

104e vergadering, woensdag 4 september 2019; Opening; Mededelingen; Water; Europese top over EU-banen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Arbeidsmarktbeleid ; Ten onrechte verstrekte uitkeringen aan gevangenen; Kinderopvang ; Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten; Sluiting;

Plenaire verslagen

103e vergadering, dinsdag 3 september 2019

103e vergadering, dinsdag 3 september 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wmo; Concrete maatregelen in het kader van het Preventieakkoord; Sluiting;

Plenaire verslagen

102e vergadering, donderdag 4 juli 2019

102e vergadering, donderdag 4 juli 2019; Opening; Mededelingen; Verpleeghuiszorg; Spoedzorg LUMC/Bronovo ; Pakketbeheer; Passend onderwijs; Toelating mevrouw L.I. Wolters tot het Europees Parlement; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Koninkrijksgeschillen; Uitrol van 5G...

Plenaire verslagen

101e vergadering, woensdag 3 juli 2019

101e vergadering, woensdag 3 juli 2019; Opening; Mededelingen; Milieuraad d.d. 26 juni 2019; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit; Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen; Spoorveiligheid/ERTMS; Gewasbeschermingsmiddelen; Biotechnologie en kwekersrecht; Maritiem; Verkeersveiligheid; Be√ędiging van de heer Smals...

Plenaire verslagen

100e vergadering, dinsdag 2 juli 2019

100e vergadering, dinsdag 2 juli 2019; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid De Lange (VVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bonaire, Sint-Eustatius en Saba; Koninkrijksgeschillen; Sluiting;

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 9 oktober 2018

10e vergadering, dinsdag 9 oktober 2018; Opening; Vragenuur; Afscheid Kamerlid Alexander Pechtold ; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Begroting Koninkrijksrelaties; Sluiting;

Plenaire verslagen

1e vergadering, dinsdag 18 september 2018

1e vergadering, dinsdag 18 september 2018; Opening; Aanbieding Prinsjesdagstukken 2019; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

1e vergadering, dinsdag 17 september 2019

1e vergadering, dinsdag 17 september 2019; Opening; Aanbieding Prinsjesdagstukken; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;