Brieven regering

Zoekresultaten (193)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Digitale Zaken

Brieven regering

Telecomraad 6 december: Europese Digitale Identiteit

Telecomraad 6 december: Europese Digitale Identiteit. Telecomraad 6 december: Europese Digitale Identiteit Datum 2 december 2022 Betreft Telecomraad 6 december: Europese Digitale Identiteit www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk Uw kenmerk www.rijksoverheid.nl

2022D51695

Brieven regering

GDI-Programmeringsplan 2023

GDI-Programmeringsplan 2023. GDI-Programmeringsplan 2023 Datum 2 december 2022 Betreft GDI-Programmeringsplan 2023 www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2022-0000634304 Uw kenmerk www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

2022D51669

Brieven regering

Nazending beslisnota bij brief Facebook Pages DPIA en HRIA

Nazending beslisnota bij brief Facebook Pages DPIA en HRIA. nota DPIA Facebook Datum 2 december 2022 Betreft nota DPIA Facebook Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGOO DS Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000659385 Uw kenmerk Bijlage(n) 0 Ministerie van Binnenlandse Zaken en

2022D51494

Brieven regering

Uitzondering registratieplicht voor rechtshandhaving in de AI Verordening

Uitzondering registratieplicht voor rechtshandhaving in de AI Verordening. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S  DATUM 1 DECEMBER 2022 ONS KENMERK 4351828 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S  DATUM 1 DECEMBER 2022 ONS KENMERK 4351828 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500

2022D51036

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de formele Telecomraad van 6 december 2022

Geannoteerde agenda voor de formele Telecomraad van 6 december 2022. de combinatie ‘vallen onder de definitie van AI-systeem’ wat niet direct gevolgen heeft, en ‘vallen in de hoog-risico categorie’, gevolgd door het moeten voldoen aan de eisen uit de AI verordening. Ook de categorie AI-systemen waar moet worden voldaan aan

2022D49419

Brieven regering

Uitstel toezending reactie over het gebruik gezichtsherkenningstechnologie door de politie in een gecontroleerde omgeving

Uitstel toezending reactie over het gebruik gezichtsherkenningstechnologie door de politie in een gecontroleerde omgeving. 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 250 Brief van de minister voor Rechtsbescherming Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2022 Hierbij deel ik u mede dat de

2022D49032

Brieven regering

Informeren burgers over verhoging authenticatieniveau

Informeren burgers over verhoging authenticatieniveau.

2022D49174

Brieven regering

Verlenging Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing

Verlenging Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing. Verlenging Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing Datum 21 november 2022 Betreft Verlenging Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2511 DP Den Haag Nederland Kenmerk 2022-0000621868 Uw

2022D48828

Brieven regering

Facebook Pages DPIA en HRIA

Facebook Pages DPIA en HRIA. Facebook Pages DPIA en HRIA Datum 18 november 2022 Betreft Facebook Pages DPIA en HRIA Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGOO DS Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000633540 Uw kenmerk Bijlage(n) 2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGOO DS

2022D48694

Brieven regering

Fiche: Richtlijn betreffende aanpassing civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie

Fiche: Richtlijn betreffende aanpassing civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie. . Ook in Nederland is dat het geval. Een benadeelde die schade lijdt door een onrechtmatige daad zal naar Nederlands recht moeten bewijzen dat er sprake is van een onrechtmatige daad die aan de verweerder kan worden toegerekend

2022D48594

Brieven regering

Appreciatie moties Wetgevingsoverleg inzake de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering d.d. 14 november 2022

Appreciatie moties Wetgevingsoverleg inzake de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering d.d. 14 november 2022. Kamerbrief Appreciatie moties Wetgevingsoverleg inzake de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering d.d. 14 november 2022 Datum 18 november 2022 Betreft Kamerbrief Appreciatie moties

2022D48693

Brieven regering

Update hack bij ID-ware

Update hack bij ID-ware. hierbij naam, rijkspasnummer en paraaf van de getroffen personen. Van ongeveer 1300 pasgebruikers van Tweede en/of Eerste Kamer is nu bevestigd dat hun persoonsgegevens zijn gelekt via logbestanden die op de getroffen opslagserver stonden. De betreffende pasgebruikers zijn door de Tweede Kamer en/of de Eerste Kamer

2022D46836

Brieven regering

Appreciatie van het rapport Rathenau Instituut datacenters 'Beter beslissen over datacenters'

Appreciatie van het rapport Rathenau Instituut datacenters 'Beter beslissen over datacenters'. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr. 939 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2022 Zoals toegezegd bij het

2022D46172

Brieven regering

Uitstel toezending derde voortgangsrapportage over de uitvoering motie van het lid Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie van het lid Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

Uitstel toezending derde voortgangsrapportage over de uitvoering motie van het lid Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie van het lid Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16). 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 931 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

2022D46015

Brieven regering

Rijksbrede beschouwing bij meerjarige, departementale informatieplannen

Rijksbrede beschouwing bij meerjarige, departementale informatieplannen. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 932 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2022 Hierbij bied ik u

2022D46082

Naar boven