Gang

Wetsvoorstel Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Dit wetsvoorstel voorziet in een bevoegdheid voor de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) om toezicht te houden op de naleving van Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
Deze verordening legt transparantievereisten op aan platforms in hun relatie met ondernemers die goederen of diensten via een platform aanbieden aan consumenten en bevat bepalingen over geschillenbeslechting tussen deze partijen. Het dient te zorgen voor een eerlijke en voorspelbare bedrijfsomgeving voor (kleine) ondernemers die platforms gebruiken om hun goederen of diensten aan te bieden op de Europese interne markt

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:19 - 14:20

Procedurevergadering

Besluit: Technische briefing organiseren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 februari 2023 te 14.00 uur dan wel een week nadat een eventuele technische briefing heeft plaatsgevonden.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 15:05 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 22 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 januari 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 24 januari 2023

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Technische briefing organiseren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 februari 2023 te 14.00 uur dan wel een week nadat een eventuele technische briefing heeft plaatsgevonden. 

 4. 16 maart 2023

  Wetsvoorstel Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (GEANNULEERD I.V.M. ONVOLDOENDE AANMELDINGEN)

  Technische briefing

 5. 23 maart 2023

  Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 13 juni 2023

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 15 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 9. 28 maart 2024

  Plenaire vergadering: Invoering publiek toezicht en handhaving van de verordening 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten) (36285)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten