Gang

Wetsvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Deze wet stelt voorwaarden waaronder het mogelijk is om lichaamsmateriaal in te zetten voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van medicijnen. Het uitgangspunt van dit voorstel is dat de donor vrijwillig en actief toestemming moet geven voor het nader gebruik van zijn lichaamsmateriaal.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Commissiedebat

Tijd activiteit: 10:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:14 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:15 - 14:16

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 1 oktober 2021. Tevens wordt in september een technische briefing georganiseerd.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 27 mei 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 juni 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 9 juni 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 1 oktober 2021. Tevens wordt in september een technische briefing georganiseerd. 

 4. 9 juni 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 28 september 2021

  Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 8 oktober 2021

  Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 11 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 12 oktober 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 9. 13 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 7 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 9 maart 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 12. 20 april 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 5 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 15. 17 januari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 31 januari 2024

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 17. 25 juni 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 3 juli 2024

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 19. 13 november 2024

  Medische ethiek/orgaandonatie

  Commissiedebat

 20. 25 juli 2024

  Plenaire vergadering: Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) (35844)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten