Gang

Wetsvoorstel Onverenigbaarheid rechterschap met lidmaatschap Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement

Doel van dit wetsvoorstel is het instellen van een verbod op het gelijktijdig uitoefenen van het ambt van rechter en het lidmaatschap van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Dit verbod moet ervoor zorgen dat er een grotere machtenscheiding is tussen de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Daarnaast voert dit voorstel bepalingen in over het bezit en het melden van bepaalde financiële belangen voor een specifieke groep rechterlijke ambtenaren. Hiermee wordt het risico van financiële belangenverstrengeling en het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie door rechterlijke ambtenaren zoveel mogelijk tegen gegaan. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State, de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement en enige andere wetten.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling op 10 april 2024 van de Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (36243).

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 14:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 december 2022.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Wetgevingsproces

 1. 8 november 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 23 november 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 december 2022.  

 4. 15 december 2022

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (36243)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 12 april 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 13 april 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 10 april 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (36243)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 9. 16 april 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 10. 16 april 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 17 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 25 april 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling op 10 april 2024 van de Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (36243). 

Documenten