Wetsvoorstel

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) die op 7 november 2020 in werking is getreden. Met de Twv, die verlengd is tot 1 januari 2022, kunnen maatregelen genomen worden om veilige verkiezingen mogelijk te maken tijdens de coronapandemie. Deze wijziging van de Twv brengt een aantal verbeteringen aan in de werking van de Twv op basis van ervaringen bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. Daarnaast is nu de mogelijkheid opgenomen om onderdelen van de wet eerder te laten vervallen, zoals bij komende verkiezingen rondom gemeentelijke herindelingen. Dit met het oog op eventuele versoepelingen van maatregelen tijdens de coronapandemie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
FVD 5
JA21 3
BIJ1 1

Activiteiten

07 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 16:00

31 aug 2021
E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

14:00 - 14:00

18 aug 2021
E-mailprocedure

14:00 - 14:00

Wetgevingsproces

12 jul 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
28 jul 2021

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen (35887)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 aug 2021

Aanmelden plenaire behandeling 35887 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen

E-mailprocedure
31 aug 2021

Aanmelden plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35887)

E-mailprocedure
07 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 sep 2021

Plenaire vergadering: Einde vergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur en over de Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen (35 887))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

14 jul 2021
Download Advies Kiesraad
Alle documenten