Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) die op 7 november 2020 in werking is getreden. Met de Twv, die verlengd is tot 1 januari 2022, kunnen maatregelen genomen worden om veilige verkiezingen mogelijk te maken tijdens de coronapandemie. Deze wijziging van de Twv brengt een aantal verbeteringen aan in de werking van de Twv op basis van ervaringen bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. Daarnaast is nu de mogelijkheid opgenomen om onderdelen van de wet eerder te laten vervallen, zoals bij komende verkiezingen rondom gemeentelijke herindelingen. Dit met het oog op eventuele versoepelingen van maatregelen tijdens de coronapandemie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 141
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 16:00

E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

E-mailprocedure

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 12 juli 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 juli 2021

  Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen (35887)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 3. 18 augustus 2021

  Aanmelden plenaire behandeling 35887 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen

  E-mailprocedure

 4. 31 augustus 2021

  Aanmelden plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35887)

  E-mailprocedure

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 5. 7 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Agenderen voor plenair debat. 

 6. 7 september 2021

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur en over de Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen (35 887))

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten