Wetsvoorstel

Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Wetsvoorstel ten behoeve van de invoering van een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. De veiligheidstoets geldt voor twee soorten bedrijven in Nederland: vitale aanbieders en ondernemingen die beschikken over sensitieve technologie. De bedoeling is de veiligheidstoets in te voeren voor investeringen vanuit alle landen.

Activiteiten

Wetgevingsproces

30 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
06 jul 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
09 sep 2021

Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten