Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. Daarnaast hebben werkgevers en hun zieke werknemers re-integratieverplichtingen om werknemers terug te laten keren in het arbeidsproces. Met name kleine werkgevers ervaren deze verplichtingen als zwaar. Dat heeft ook nadelen voor werknemers, omdat zij daardoor minder snel een vast contract aangeboden krijgen. Om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken is een pakket aan maatregelen voorgesteld. Een van de maatregelen betreft de introductie van een aangepaste premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) naar de grootte van de werkgever. Dat regelt dit wetsvoorstel.
Daarnaast wordt de systematiek van Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) aangepast. De premie voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt hiermee berekend. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) past deze methode alleen toe over de uitkering. Private uitvoerders die namens een eigenrisicodrager (ERD) de uitkering op grond van de Ziektewet (Zw) of de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wga) betalen, moeten VCR toepassen over de som van loon én uitkering. Het toepassen van VCR over zowel loon als uitkering is voor private uitvoerders echter lastig en duur. Met deze wijziging van de wet wil de regering zorgen voor meer evenwicht in de toepassing van VCR tussen UWV als publieke uitvoerder en diverse private uitvoerders.

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556) - geannuleerd

Tijd activiteit: 19:30 - 22:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 september 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 2 september 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 september 2020 te 14.00 uur. 

 3. 10 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 4. 29 september 2020

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen - 35556

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 3 november 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 3 december 2020

  Verzoek van de lid Jasper van Dijk (SP) inzake aanmelding als Hamerstuk wetsvoorstel - 35556 - Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

  E-mailprocedure

 7. 9 december 2020

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556) - geannuleerd

  Wetgevingsoverleg

 8. 10 december 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten