Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND regelt dat bij het niet tijdig beslissen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op een asielverzoek de aanvrager geen dwangsom kan ontvangen. Daarnaast sluit de Tijdelijke wet een beroep tegen het niet tijdig beslissen op het asielverzoek bij de bestuursrechter uit. De Tijdelijke wet geldt voor één jaar, maar blijft van toepassing totdat het wetsvoorstel dat de dwangsomregeling voor vreemdelingenzaken definitief afschaft in werking is getreden, ingetrokken of verworpen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 109
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 20:40 - 23:02

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 juni 2020.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 28 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid 

 3. 3 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 4 juni 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 juni 2020. 

 5. 11 juni 2020

  Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 18 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 24 juni 2020

  Plenaire vergadering: Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 8. 30 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten