Wetsvoorstel

Wijziging van de Mediawet 2008 met onder meer aanscherping procedure voor instemming van de minister met gewijzigd aanbodkanaal, de positie van de Ster en de benoeming van de raden van toezicht en besturen van in de Mediawet geregelde organisaties

In dit wetsvoorstel wordt aanpassing van de Mediawet 2008 voorgesteld in verband met vijf onderwerpen. Het gaat om:
1. aanscherping van de procedure voor de instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal;
2. modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties;
3. modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster;
4. technische verbeteringen in verband met taken van het Commissariaat voor de Media;
5. overige technische wijzigingen.

Activiteiten

04 apr 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 14:50

Debat terugkijken
14 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

14 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 14:00

04 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 31 oktober te 10.00 uur.

10:15 - 11:30

27 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14:15 - 14:20

Wetgevingsproces

25 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
27 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 okt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
31 okt 2018

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 apr 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Plenair debat
09 apr 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
09 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

29 mrt 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten