Gang

Wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Dit wetsvoorstel schaft de actualiseringsplicht af voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn.
Een van de instrumenten binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten dienen in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen te bundelen en om te vormen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan.
In de aanloop naar de inwerkingtreding wordt met het wetsvoorstel de actualiseringsplicht uit de Wro voor een belangrijk deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen afgeschaft. Hierdoor komt ruimte beschikbaar, zodat gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet al kunnen starten met de Voorbereiding van het tot stand te brengen omgevingsplan
Het wetsvoorstel vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht, zoals dat naar verwachting in 2019, met onder meer de Omgevingswet (Stb. 2016, nr. 156), in werking treedt.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur als hamerstuk.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:21

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.(zie Besluit Kamerstuk 34 707, nr. 5)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 april 2017 te 12.00 uur. Er zal een wetgevingsrapport worden opgesteld door de commissiegriffie.

Tijd activiteit: 10:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 26 januari 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 31 januari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

 3. 8 februari 2017

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 april 2017 te 12.00 uur. Er zal een wetgevingsrapport worden opgesteld door de commissiegriffie. 

 4. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 5. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 6. 18 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.(zie Besluit Kamerstuk 34 707, nr. 5) 

 7. 17 mei 2017

  Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening ivm afschaffing actualiseringsplicht

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 5 december 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 18 januari 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur als hamerstuk. 

 10. 24 januari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 1 februari 2018

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) (34 666)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten