Wetsvoorstel

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Dit wetsvoorstel schaft de actualiseringsplicht af voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn.
Een van de instrumenten binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten dienen in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen te bundelen en om te vormen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan.
In de aanloop naar de inwerkingtreding wordt met het wetsvoorstel de actualiseringsplicht uit de Wro voor een belangrijk deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen afgeschaft. Hierdoor komt ruimte beschikbaar, zodat gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet al kunnen starten met de Voorbereiding van het tot stand te brengen omgevingsplan
Het wetsvoorstel vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht, zoals dat naar verwachting in 2019, met onder meer de Omgevingswet (Stb. 2016, nr. 156), in werking treedt.

Activiteiten

24 jan 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:20 - 13:25

18 jan 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur als hamerstuk.

11:30 - 12:30

20 dec 2017
Procedurevergadering

Besluit: Voortouw overdragen aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

10:15 - 11:15

05 dec 2017
18 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.(zie Besluit Kamerstuk 34 707, nr. 5)

15:00 - 15:30

Debat terugkijken
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
08 feb 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 april 2017 te 12.00 uur. Er zal een wetgevingsrapport worden opgesteld door de commissiegriffie.

10:15 - 12:15

31 jan 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

26 jan 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
31 jan 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 feb 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
18 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
17 mei 2017

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening ivm afschaffing actualiseringsplicht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 dec 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
18 jan 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
24 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 feb 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) (34 666)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten