Gang

Wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Het wetsvoorstel strekt ertoe in het Wetboek van Strafrecht een nieuw kader op te nemen voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar de rechtmatigheid van geweldgebruik door een opsporingsambtenaar en een afzonderlijke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben toegepast in de rechtmatige uitoefening van hun functie en een strafbaarstelling van schending van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren te introduceren.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Kamer zal worden verzocht toestemming te verlenen voor het houden van een wetgevingsoverleg van vier uur over dit wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 7 februari 2019.  De commissie wenst een technische briefing te ontvangen.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 februari 2017.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 22 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 januari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 3. 25 januari 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16 februari 2017. 

 4. 16 februari 2017

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar) (34641)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 6. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 7. 15 januari 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 16 januari 2019

  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 9. 24 januari 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 7 februari 2019.  De commissie wenst een technische briefing te ontvangen. 

 10. 5 februari 2019

  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 11. 7 februari 2019

  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641) (nader verslag)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 12 september 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Kamer zal worden verzocht toestemming te verlenen voor het houden van een wetgevingsoverleg van vier uur over dit wetsvoorstel.  

 13. 25 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 9 oktober 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 15. 14 oktober 2019

  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 16. 29 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten