Wetsvoorstel

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
CDA 13
PVV 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
SP 15
D66 12
GroenLinks 4
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2

Activiteiten

28 apr 2016
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

20:00 - 23:59

13 apr 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:20 - 23:59

17 dec 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 28 januari 2016.

14:30 - 16:00

09 dec 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

14:10 - 23:59

Wetgevingsproces

07 dec 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
09 dec 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 jan 2016

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding) (34359)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 apr 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 apr 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 apr 2016

Plenaire vergadering: Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34 359)

Plenair debat (wetgeving)
17 mei 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten