Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 138
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 november 2014 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 24 september 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 30 september 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu 

 3. 1 oktober 2014

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 november 2014 te 12.00 uur. 

 4. 4 november 2014

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 inzake vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 januari 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 15 januari 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 25 februari 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 8. 20 mei 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 9. 27 mei 2015

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer (34042)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 10. 2 juni 2015

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten