Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (36243)

Plenaire vergadering 16 april 2024

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243
Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

Amendement van het lid Helder over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten en de gemeenteraad

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-8
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, BBB

Amendement van het lid Vondeling over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten, de gemeenteraad en de waterschappen

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-9
Indiener M. Vondeling
Kamerlid, PVV

Amendement van de leden Sneller en Van Nispen over een wettelijke regeling voor een code zaakstoedeling

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-10
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van de leden Sneller en Van Vroonhoven 36243-12 t.v.v. nr. 11 over een meerderheid van ambtenaren met rechtspraak belast in de Raad voor de Rechtspraak

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-12
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Eerdmans ter vervanging van nr. 18 over het schrappen van de incompatibiliteitsuitzondering voor rechter-plaatsvervangers

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-19
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 7 over financiƫle belangenverstrengeling bij partners van rechterlijke ambtenaren

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-20
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Van Vroonhoven over rechterlijke ambtenaren met onbezoldigd buitengewoon verlof uitzonderen van de incompatibiliteit

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-21
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC