Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

84e vergadering, donderdag 13 juni 2024

84e vergadering, donderdag 13 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Veiligheid en integriteit; Afhandeling compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afhandeling compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire; Goedkeuring...

Plenaire verslagen

83e vergadering, woensdag 12 juni 2024

83e vergadering, woensdag 12 juni 2024; Opening; Mededelingen; Passend onderwijs; Veiligheid op scholen; Hulp- en geneesmiddelenbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Discriminatie, racisme en mensenrechten; Verkiezingen; Regio's en grensoverschrijdende samenwerking; Milieuraad d.d. 17 juni 2024; Juridische beroepen...

Plenaire verslagen

82e vergadering, dinsdag 11 juni 2024

82e vergadering, dinsdag 11 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (tweede deel); EU-LNV; Online...

Plenaire verslagen

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Belastingregeling...

Plenaire verslagen

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Pensioenonderwerpen; Participatiewet; Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden; Kinderopvang; Inburgering en integratie; Uitvoering sociale zekerheid; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024; Opening; Mededelingen; Tweeminutendebat Wijkverpleging; Tweeminutendebat Ggz / Suïcidepreventie; Tweeminutendebat Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

77e vergadering, dinsdag 28 mei 2024

77e vergadering, dinsdag 28 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toekomst van Tata Steel; Sluiting;

Plenaire verslagen

76e vergadering, donderdag 23 mei 2024

76e vergadering, donderdag 23 mei 2024; Opening; Hamerstukken; Hamerstukken; Mededelingen; Box 3; Gewasbeschermingsmiddelen; Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 mei 2024; Energiewet; Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Energiewet; Sluiting;

Plenaire verslagen

75e vergadering, woensdag 22 mei 2024

75e vergadering, woensdag 22 mei 2024; Opening; Eindverslag van de informateurs; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateurs; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

74e vergadering, dinsdag 21 mei 2024

74e vergadering, dinsdag 21 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanbieding jaarverslag van de Nationale ombudsman over het jaar 2023; Raad Concurrentievermogen d.d. 23 en 24 mei 2024...

Plenaire verslagen

73e vergadering, donderdag 16 mei 2024

73e vergadering, donderdag 16 mei 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Staat van de Europese Unie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de Europese Unie; Inzet algoritmes en data-ethiek; Verzameldebat BES; Extra regeling van werkzaamheden; Voortgang en evaluatie...

Plenaire verslagen

72e vergadering, woensdag 15 mei 2024

72e vergadering, woensdag 15 mei 2024; Opening; Mededelingen; Extra regeling van werkzaamheden; Aanbieding van de verantwoordingsstukken voor het jaar 2023; Regeling van werkzaamheden; Vervoersarmoede; Sluiting;

Plenaire verslagen

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet integrale suïcidepreventie; Rapport "Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie"...

Plenaire verslagen

70e vergadering, donderdag 25 april 2024

70e vergadering, donderdag 25 april 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening; Regeling van werkzaamheden ; Stemmingen; Antisemitisme; Stemmingen; Antisemitisme; Tweeminutendebat Mestbeleid; Tweeminutendebat...