Plenaire verslagen

Zoekresultaten (968)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

102e vergadering, donderdag 7 juli 2022

102e vergadering, donderdag 7 juli 2022; Opening; Mededelingen; Sportbeleid; Pgb; Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg; Modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem; Regionale luchthavens; Verduurzaming luchtvaart; Hamerstukken; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Materieel Defensie; Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022; Bericht dat topambtenaar ministerie OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet; Nederlandse inzet VN-Biodiversiteitsverdrag; Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Toeslagen; Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag; Eurogroep/Ecofin-Raad van 11 en 12 juli 2022; Vreemdelingen- en asielbeleid; Herstel en wederopbouw Oekraïne; Arbeidsmarktbeleid in de zorg; Politie; Visserij en tuinbouw; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

101e vergadering, woensdag 6 juli 2022

101e vergadering, woensdag 6 juli 2022; Opening; Mededelingen; Hoofdlijnenbeleid ministerie van Buitenlandse Zaken; Regeling van werkzaamheden; (Internationale) Gasmarkt / Leveringszekerheid; Klimaat en energie; Gevangeniswezen en tbs; Adoptie; Arbitrage, mediation en herstelrecht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Duurzaam vervoer; Mijnbouw/Groningen; Jeugdbeleid; Medische preventie / Verslavingszorg / Drugspreventie; Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf; Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers; Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking; Sluiting;

Plenaire verslagen

100e vergadering, dinsdag 5 juli 2022

100e vergadering, dinsdag 5 juli 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Arbeidsmigratie; Coronasteunpakket; Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement; Voorjaarsnota 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis; Sluiting;

Plenaire verslagen

98e vergadering, woensdag 29 juni 2022

98e vergadering, woensdag 29 juni 2022; Opening; Mededelingen; Externe veiligheid; Herziening Richtlijn industriële emissies en de Richtlijn storten van afvalstoffen; Regeling van werkzaamheden; Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Nationaal Programma Onderwijs (p.o. en vo); Regeling van werkzaamheden; Mededelingen; Masterplan basisvaardigheden; Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs; Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage + Wijziging van de Participatiewet inzake energietoeslag; Sluiting;

Plenaire verslagen

97e vergadering, dinsdag 28 juni 2022

97e vergadering, dinsdag 28 juni 2022; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Langeretermijncoronabeleid; Geneesmiddelenbeleid/Hulpmiddelenbeleid/Pakketbeheer; Wet werken waar je wilt; Sluiting;

Plenaire verslagen

96e vergadering, donderdag 23 juni 2022

96e vergadering, donderdag 23 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Stikstofbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stikstofbeleid; Sluiting;

Plenaire verslagen

95e vergadering, woensdag 22 juni 2022

95e vergadering, woensdag 22 juni 2022; Opening; Mededelingen; Innovatie; Europese top van 23 en 24 juni 2022; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 23 en 24 juni 2022 (voortzetting); Energieraad; Stemmingen; Verkeersveiligheid; Water; Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders; Sluiting;

Plenaire verslagen

94e vergadering, dinsdag 21 juni 2022

94e vergadering, dinsdag 21 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Milieuraad op 28 juni 2022; Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik; Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten; Sluiting;

Plenaire verslagen

93e vergadering, donderdag 16 juni 2022

93e vergadering, donderdag 16 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad 13 juni 2022; Drugsbeleid; Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022; Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs; Sluiting;

Plenaire verslagen

92e vergadering, woensdag 15 juni 2022

92e vergadering, woensdag 15 juni 2022; Opening; Eurogroep/Ecofin-Raad; Mededelingen; Voorjaarsnota 2022; Stemmingen; Voorjaarsnota 2022; Raad Buitenlandse Zaken; Voorjaarsnota 2022 ; Sluiting;

Plenaire verslagen

91e vergadering, dinsdag 14 juni 2022

91e vergadering, dinsdag 14 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid; Kinderopvang; Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag; Gezond en veilig werken; Wet werken waar je wilt; Sluiting;

Plenaire verslagen

90e vergadering, donderdag 9 juni 2022

90e vergadering, donderdag 9 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Luchtvaart; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Sluiting;

Plenaire verslagen

89e vergadering, woensdag 8 juni 2022

89e vergadering, woensdag 8 juni 2022; Opening; Mededelingen; Slachtofferbeleid; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch Zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte; Actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; Invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten; Sluiting;

Plenaire verslagen

88e vergadering, dinsdag 7 juni 2022

88e vergadering, dinsdag 7 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Dierproeven; Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur; Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet; Voortgangsrapportage lood in drinkwater; Wet voldoende betaalbare woningen; Sluiting;

Naar boven