Plenaire verslagen

Zoekresultaten (969)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

42e vergadering, woensdag 26 januari 2022

42e vergadering, woensdag 26 januari 2022; Opening; Mededelingen; Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Sluiting;

Plenaire verslagen

41e vergadering, dinsdag 25 januari 2022

41e vergadering, dinsdag 25 januari 2022; Opening; Vragenuur; Beëdiging van mevrouw Dekker-Abdulaziz (D66); Herdenking de heer Ed van Thijn; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer; Sluiting;

Plenaire verslagen

40e vergadering, donderdag 20 januari 2022

40e vergadering, donderdag 20 januari 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Informele Energieraad d.d. 21 en 22 januari 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Sluiting;

Plenaire verslagen

39e vergadering, woensdag 19 januari 2022

39e vergadering, woensdag 19 januari 2022; Opening; Mededelingen; Debat regeringsverklaring; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Debat regeringsverklaring; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

38e vergadering, dinsdag 18 januari 2022

38e vergadering, dinsdag 18 januari 2022; Opening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toelating lid Europees Parlement en beëdiging nieuwe leden; Regeringsverklaring; Debat regeringsverklaring; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Debat regeringsverklaring; Sluiting;

Plenaire verslagen

37e vergadering, dinsdag 21 december 2021

37e vergadering, dinsdag 21 december 2021; Opening; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

36e vergadering, donderdag 16 december 2021

36e vergadering, donderdag 16 december 2021; Opening; Mededelingen; Eindverslag van de informateurs; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateurs; Gevangeniswezen en tbs; Kansspelen; Juridische beroepen; Criminaliteitsbestrijding; Tweeminutendebat Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022; Artikel 100-Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie; Hamerstukken; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

35e vergadering, woensdag 15 december 2021

35e vergadering, woensdag 15 december 2021; Opening; Mededelingen; Fraudeopsporing door de Belastingdienst; Mijnbouw/Groningen; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Sluiting;

Plenaire verslagen

34e vergadering, dinsdag 14 december 2021

34e vergadering, dinsdag 14 december 2021; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Nationaal Strategisch Plan (NSP); Najaarsnota 2021; Sluiting;

Plenaire verslagen

33e vergadering, donderdag 9 december 2021

33e vergadering, donderdag 9 december 2021; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad van 20 december 2021; Klimaat en energie; Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong; Raad Buitenlandse Zaken; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 16 en 17 december 2021; Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Sluiting;

Plenaire verslagen

32e vergadering, woensdag 8 december 2021

32e vergadering, woensdag 8 december 2021; Opening; Commerciële radio: rapport SEO en toelichting; Nieuw steunpakket corona; JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Huisvesting van statushouders; Sluiting;

Plenaire verslagen

31e vergadering, dinsdag 7 december 2021

31e vergadering, dinsdag 7 december 2021; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Sluiting;

Plenaire verslagen

30e vergadering, donderdag 2 december 2021

30e vergadering, donderdag 2 december 2021; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022; Stemmingen; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

29e vergadering, woensdag 1 december 2021

29e vergadering, woensdag 1 december 2021; Opening; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Sluiting;

Plenaire verslagen

28e vergadering, dinsdag 30 november 2021

28e vergadering, dinsdag 30 november 2021; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Energieraad 2 december 2021; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022; Sluiting;

Naar boven