Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.171)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

106e vergadering, donderdag 7 september 2023

106e vergadering, donderdag 7 september 2023; Opening; Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 3-5 september 2023; Burgerinitiatief Bevolkingsonderzoek borstkanker; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

105e vergadering, dinsdag 5 september 2023

105e vergadering, dinsdag 5 september 2023; Opening; Mededelingen; Vragenuur; Toelating mevrouw A. Haga als lid Europees Parlement en beëdiging mevrouw S.M. Richardson (VVD); Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

104e vergadering, maandag 10 juli 2023

104e vergadering, maandag 10 juli 2023; Opening; Mededelingen; Verklaring van de minister-president over de ontstane politieke situatie; Regeling van werkzaamheden; Ontstane politieke situatie; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

103e vergadering, donderdag 6 juli 2023

103e vergadering, donderdag 6 juli 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verkeersveiligheid; Water; MIRT; Spoor; Bouwregelgeving; Materieel; Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid; IVD-aangelegenheden; Beëdiging van de heer J.C.M. Teunissen (D66); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

102e vergadering, woensdag 5 juli 2023

102e vergadering, woensdag 5 juli 2023; Opening; Mededelingen; Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw; Staatsdeelnemingen; Nationale fiscaliteit; Mijnbouw/Groningen; Voedselzekerheid en water; Humanitaire hulp; Internationale Klimaatstrategie; Beëdiging van mevrouw N.G.J. Temmink (SP); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

101e vergadering, dinsdag 4 juli 2023

101e vergadering, dinsdag 4 juli 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van mevrouw Leijten (SP); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tijdelijke wet Klimaatfonds; Sluiting;

Plenaire verslagen

100e vergadering, donderdag 29 juni 2023

100e vergadering, donderdag 29 juni 2023; Opening; Mededelingen; Beëindigen onderhandelingen over het landbouwakkoord; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Beëindigen onderhandelingen over het landbouwakkoord; Sluiting;

Plenaire verslagen

99e vergadering, woensdag 28 juni 2023

99e vergadering, woensdag 28 juni 2023; Opening; Mededelingen; Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea (artikel 100-procedure); Europese top van 29 en 30 juni 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 29 en 30 juni 2023; Stemmingen...

Plenaire verslagen

98e vergadering, dinsdag 27 juni 2023

98e vergadering, dinsdag 27 juni 2023; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hervormingsagenda voor de jeugdzorg; Sluiting;

Plenaire verslagen

97e vergadering, donderdag 22 juni 2023

97e vergadering, donderdag 22 juni 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Medische kindzorg; Wijkverpleging; Opnamestops en lange wachttijden bij en het sluiten van spoedeisendehulpposten; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Mededelingen; Opnamestops en lange wachttijden bij...

Plenaire verslagen

96e vergadering, woensdag 21 juni 2023

96e vergadering, woensdag 21 juni 2023; Opening; Mededelingen; Landspakketten en hervormingen CAS; Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint-Maarten; Wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek; Ruimtelijke ordening; Staat van de volkshuisvesting; Extra regeling van werkzaamheden; Raad...

Plenaire verslagen

95e vergadering, dinsdag 20 juni 2023

95e vergadering, dinsdag 20 juni 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030; Gasmarkt en leveringszekerheid; Het aanvullende klimaatpakket; Sluiting;

Plenaire verslagen

94e vergadering, donderdag 15 juni 2023

94e vergadering, donderdag 15 juni 2023; Opening; Mededelingen; Milieuraad d.d. 20 juni 2023; Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport Tolken in de zorg; Stand van zaken gebruik corona-opt-in; Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid; Tweede deelrapport Onderzoeksraad voor...

Plenaire verslagen

93e vergadering, woensdag 14 juni 2023

93e vergadering, woensdag 14 juni 2023; Opening; Mededelingen; Onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950; Wijziging van de Participatiewet ten behoeve...

Plenaire verslagen

92e vergadering, dinsdag 13 juni 2023

92e vergadering, dinsdag 13 juni 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanscherping uitstootnormen voor fijnstof uit pluimveestallen; BNC-fiche Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen; Justitiële jeugd; Incidentele...