Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

21e vergadering, donderdag 10 november 2022

21e vergadering, donderdag 10 november 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Gevangeniswezen en tbs; Wet toekomst pensioenen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet toekomst pensioenen; Stemmingen; Wet toekomst pensioenen (voortzetting); Sluiting;

Plenaire verslagen

20e vergadering, woensdag 9 november 2022

20e vergadering, woensdag 9 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2023; Besluit verlaagde omzetdrempels zorg; Zoönosen en dierziekten; Gewasbeschermingsmiddelen; Pakket Belastingplan 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

19e vergadering, dinsdag 8 november 2022

19e vergadering, dinsdag 8 november 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Innovatie en ruimtevaart; Pakket Belastingplan 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

18e vergadering, donderdag 3 november 2022

18e vergadering, donderdag 3 november 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023; Advies Remkes naar aanleiding van de gesprekken...

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 2 november 2022

17e vergadering, woensdag 2 november 2022; Opening; Mededelingen; Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten; Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie; Wet toekomst pensioenen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Wet toekomst pensioenen; Sluiting;

Plenaire verslagen

16e vergadering, dinsdag 1 november 2022

16e vergadering, dinsdag 1 november 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging mevrouw S.M. Richardson (VVD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Aanbieding van de Klimaatnota; Begroting Buitenlandse Handel en...

Plenaire verslagen

15e vergadering, donderdag 20 oktober 2022

15e vergadering, donderdag 20 oktober 2022; Opening; Begroting Koninkrijksrelaties 2023; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Integraal Zorgakkoord; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

14e vergadering, woensdag 19 oktober 2022

14e vergadering, woensdag 19 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Koninkrijksrelaties 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 20 en 21 oktober 2022; Energieraad d.d. 25 oktober 2022; RBZ/Handel; Leerlingenvervoer; Kansspelen; Europees strafregisterinformatiesysteem; Wijziging van de...

Plenaire verslagen

13e vergadering, dinsdag 18 oktober 2022

13e vergadering, dinsdag 18 oktober 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

12e vergadering, donderdag 13 oktober 2022

12e vergadering, donderdag 13 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Binnenlandse Zaken 2023; Mededelingen; Beëdiging van mevrouw E.S. Akerboom (PvdD); Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2023; Klimaattop in Sharm el-Sheikh; Sluiting;

Plenaire verslagen

11e vergadering, woensdag 12 oktober 2022

11e vergadering, woensdag 12 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Wonen; Begroting Staten-Generaal 2023; Begroting Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023; JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en...

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 11 oktober 2022

10e vergadering, dinsdag 11 oktober 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Algemene Zaken en begroting Koning 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

9e vergadering, donderdag 6 oktober 2022

9e vergadering, donderdag 6 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Hoofdlijnenbrief Media 2022; Mestbeleid; Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

8e vergadering, woensdag 5 oktober 2022

8e vergadering, woensdag 5 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de informele Europese Raad van 7 oktober 2022...

Plenaire verslagen

7e vergadering, dinsdag 4 oktober 2022

7e vergadering, dinsdag 4 oktober 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening; Staat van het hotspotarchief COVID-19...