Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.169)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

14e vergadering, woensdag 19 oktober 2022

14e vergadering, woensdag 19 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Koninkrijksrelaties 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 20 en 21 oktober 2022; Energieraad d.d. 25 oktober 2022; RBZ/Handel; Leerlingenvervoer; Kansspelen; Europees strafregisterinformatiesysteem; Wijziging van de...

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 11 oktober 2022

10e vergadering, dinsdag 11 oktober 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Algemene Zaken en begroting Koning 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

9e vergadering, donderdag 6 oktober 2022

9e vergadering, donderdag 6 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Hoofdlijnenbrief Media 2022; Mestbeleid; Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

8e vergadering, woensdag 5 oktober 2022

8e vergadering, woensdag 5 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de informele Europese Raad van 7 oktober 2022...

Plenaire verslagen

7e vergadering, dinsdag 4 oktober 2022

7e vergadering, dinsdag 4 oktober 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening; Staat van het hotspotarchief COVID-19...

Plenaire verslagen

6e vergadering, donderdag 29 september 2022

6e vergadering, donderdag 29 september 2022; Opening; Hamerstukken; Wijziging Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon; Inburgering en integratie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Krapte op de...

Plenaire verslagen

5e vergadering, woensdag 28 september 2022

5e vergadering, woensdag 28 september 2022; Opening; Mededelingen; Financiële markten; Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief; Veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden...

Plenaire verslagen

4e vergadering, dinsdag 27 september 2022

4e vergadering, dinsdag 27 september 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Datacenters; Ruimtelijke ordening; Klimaatakkoord gebouwde omgeving; Bouwregelgeving; Veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte...

Plenaire verslagen

3e vergadering, donderdag 22 september 2022

3e vergadering, donderdag 22 september 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

2e vergadering, woensdag 21 september 2022

2e vergadering, woensdag 21 september 2022; Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

1e vergadering, dinsdag 20 september 2022

1e vergadering, dinsdag 20 september 2022; Opening; Mededelingen; Aanbieding Prinsjesdagstukken door de minister van Financiën; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

109e vergadering, donderdag 15 september 2022

109e vergadering, donderdag 15 september 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Regeling van werkzaamheden (extra); Systeem van de jeugdbeschermingsketen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Systeem van de jeugdbeschermingsketen; Bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch...

Plenaire verslagen

108e vergadering, woensdag 14 september 2022

108e vergadering, woensdag 14 september 2022; Opening; Mededelingen; Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer; Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT); Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap; Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen; Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie; Mededelingen...

Plenaire verslagen

107e vergadering, dinsdag 13 september 2022

107e vergadering, dinsdag 13 september 2022; Opening; Vragenuur; Herdenking naar aanleiding van het overlijden van koningin Elizabeth II; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet kiescollege niet-ingezetenen; Rapport Fraude Signalering Voorziening van...

Plenaire verslagen

106e vergadering, donderdag 8 september 2022

106e vergadering, donderdag 8 september 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Asielopvang; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Asielopvang; Sluiting;