Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

43e vergadering, dinsdag 24 januari 2023

43e vergadering, dinsdag 24 januari 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van de heer Segers (ChristenUnie); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wadden; Maritiem; Factsheet Sociale veiligheid hoger onderwijs; Ondersteuning Nederlandse deelnemers aan Europese...

Plenaire verslagen

42e vergadering, donderdag 19 januari 2023

42e vergadering, donderdag 19 januari 2023; Opening; Mededelingen; Verzoekschriften; Staat van de rechtsstaat; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de rechtsstaat; Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15; Eerdere veroordeling verdachte in zaak-Gino; Raad...

Plenaire verslagen

41e vergadering, woensdag 18 januari 2023

41e vergadering, woensdag 18 januari 2023; Opening; Mededelingen; Verzamelwet VWS 2022; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Toename agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel; Sluiting;

Plenaire verslagen

40e vergadering, dinsdag 17 januari 2023

40e vergadering, dinsdag 17 januari 2023; Opening; Be├źdiging van de heer E.J. Slootweg (CDA); Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers; Sluiting;

Plenaire verslagen

39e vergadering, donderdag 22 december 2022

39e vergadering, donderdag 22 december 2022; Opening; Mededelingen; Natuur; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne; Afscheid van het lid Van der Molen (CDA); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Mededelingen...

Plenaire verslagen

38e vergadering, woensdag 21 december 2022

38e vergadering, woensdag 21 december 2022; Opening; Mededelingen; Kinderopvang; Arbeidsongeschiktheid; Armoede- en schuldenbeleid; Incidentele suppletoire begrotingen inzake (eenmalige) energietoeslag lage inkomens; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Incidentele suppletoire begrotingen inzake (eenmalige) energietoeslag lage inkomens; Vliegveiligheid; Luchtvaart; Uitvoeringswet...

Plenaire verslagen

37e vergadering, dinsdag 20 december 2022

37e vergadering, dinsdag 20 december 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs; Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022; Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 (overige...

Plenaire verslagen

36e vergadering, donderdag 15 december 2022

36e vergadering, donderdag 15 december 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Maatschappelijke opvang / beschermd wonen; WRR-rapport "Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak"; Acute zorg; Kabinetsbesluit Pallas; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

35e vergadering, woensdag 14 december 2022

35e vergadering, woensdag 14 december 2022; Opening; Mededelingen; Verslag Milieuraad 28 juni 2022; Milieuraad d.d. 20 december 2022; Digitale euro; Najaarsnota 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Najaarsnota 2022; Energieraad (formeel) d.d. 19 december 2022; Tiende...

Plenaire verslagen

34e vergadering, dinsdag 13 december 2022

34e vergadering, dinsdag 13 december 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs; Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet; Europese top van 15-16...

Plenaire verslagen

33e vergadering, donderdag 8 december 2022

33e vergadering, donderdag 8 december 2022; Opening; Mededelingen; Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer; Fiches duurzame producten de norm maken; Leefomgeving; Circulaire economie; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak...

Plenaire verslagen

32e vergadering, woensdag 7 december 2022

32e vergadering, woensdag 7 december 2022; Opening; Mededelingen; JBZ-Raad 8 en 9 december 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen); Terrorisme/extremisme; Politie; Rechtspraak; Gesubsidieerde rechtsbijstand; Cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden...

Plenaire verslagen

31e vergadering, dinsdag 6 december 2022

31e vergadering, dinsdag 6 december 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven: de heer Dekker (FVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Landbouw, Natuur...

Plenaire verslagen

30e vergadering, donderdag 1 december 2022

30e vergadering, donderdag 1 december 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep; Tijdige inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen; Begroting Sociale Zaken...

Plenaire verslagen

29e vergadering, woensdag 30 november 2022

29e vergadering, woensdag 30 november 2022; Opening; Mededelingen; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2023; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Telecomraad 6 december 2022; Transportraad 5 december 2022; Klimaat-en Energieverkenning en de Klimaatnota; Extra regeling van werkzaamheden; Klimaat- en...