Debatten in het kort

Steun voor aanpassingen in pensioenwetgeving

3 juli 2014, wetsvoorstel - Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) verdedigt de Verzamelwet pensioenen 2014. Ondanks met name kritische vragen over de uitvoering van de nettolijfrenteregeling krijgt het wetsvoorstel de steun van een Kamermeerderheid.

Extra onderzoek tweewoningenregel

3 juli 2014, wetsvoorstel - Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) belooft op verzoek van Schouten (ChristenUnie) te onderzoeken welke consequenties haar "tweewoningenregel" heeft voor mensen met een nabestaandenuitkering.

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

2 juli 2014, debat - Wat betekent een participatiesamenleving voor de burgers en de overheid? De Kamer speekt met premier Rutte over de gevolgen van de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Meevallende economische cijfers

2 juli 2014, debat - De Voorjaarsnota laat meevallende cijfers zien. In hoeverre komt dit door het regeringsbeleid? De Kamer debatteert hierover met minister Dijsselbloem (Financiƫn).

NZa en OM moeten werkwijze verhelderen

1 juli 2014, debat - NZa en OM hebben het Antonius Ziekenhuis niet strafrechtelijk vervolgd wegens foute declaraties. De ministers Schippers (Volksgezondheid) en Opstelten (Justitie) zijn het met de Kamer eens dat duidelijker moet worden hoe zij dergelijke besluiten nemen.

VVD vraagt of EU juiste prioriteiten stelt

1 juli 2014, mondelinge vragen - Houdt de Europese Unie zich de komende jaren bezig met de juiste politieke onderwerpen, zoals streng vasthouden aan de begrotingsnormen? Die vraag van VVD-Kamerlid Verheijen beantwoordt premier Rutte bevestigend.

Graus hekelt aanpak malafide puppyhandel

1 juli 2014, mondelinge vragen - Er gebeurt te weinig om de illegale handel in jonge honden uit Oost-Europa tegen te gaan, vindt Graus (PVV). Maar staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) bestrijdt dit.

SP: huurders dupe van kabinetsbeleid

1 juli 2014, mondelinge vragen - Karabulut (SP) hekelt het huurbeleid van het kabinet, want daardoor stijgen de huren van sociale huurwoningen en dus het aantal huisuitzettingen. De laagste inkomens worden volgens minister Blok (Wonen) juist ontzien.