Debatten in het kort

NZa en OM moeten werkwijze verhelderen

1 juli 2014, debat - NZa en OM hebben het Antonius Ziekenhuis niet strafrechtelijk vervolgd wegens foute declaraties. De ministers Schippers (Volksgezondheid) en Opstelten (Justitie) zijn het met de Kamer eens dat duidelijker moet worden hoe zij dergelijke besluiten nemen.

VVD vraagt of EU juiste prioriteiten stelt

1 juli 2014, mondelinge vragen - Houdt de Europese Unie zich de komende jaren bezig met de juiste politieke onderwerpen, zoals streng vasthouden aan de begrotingsnormen? Die vraag van VVD-Kamerlid Verheijen beantwoordt premier Rutte bevestigend.

Graus hekelt aanpak malafide puppyhandel

1 juli 2014, mondelinge vragen - Er gebeurt te weinig om de illegale handel in jonge honden uit Oost-Europa tegen te gaan, vindt Graus (PVV). Maar staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) bestrijdt dit.

SP: huurders dupe van kabinetsbeleid

1 juli 2014, mondelinge vragen - Karabulut (SP) hekelt het huurbeleid van het kabinet, want daardoor stijgen de huren van sociale huurwoningen en dus het aantal huisuitzettingen. De laagste inkomens worden volgens minister Blok (Wonen) juist ontzien.