Debatten in het kort

GroenLinks: nieuw debat over Lelystad Airport

9 september 2014, mondelinge vragen - Van Tongeren (GroenLinks) wil naar aanleiding van een incompleet rapport over de uitbreiding van Lelystad Airport een pas op de plaats. Volgens minister Schultz (Infrastructuur) kan het besluitvormingsproces doorgaan.

Financiële wetgeving aangescherpt

8 september 2014, wetsvoorstel - Minister Dijsselbloem (Financiën) krijgt steun voor zijn jaarlijkse pakket wetgeving voor de financiële sector. Het past in de gezondmaking van de sector, menen Nijboer (PvdA) en Koolmees (D66).

Langer toezicht op vrijgelaten gewelds- en zedendelinquenten

4 september 2014, wetsvoorstel - Verlenging van toezicht op en behandeling van vrijgelaten gewelds- en zedendelinquenten en tbs'ers moet de recidive verlagen. Dit voorstel van staatssecretaris Teeven (Justitie) krijgt op hoofdlijnen steun van de Kamer.

Strengere aanpak jihadisme

4 september 2014, debat - De Kamer en de ministers Opstelten (Veiligheid) en Asscher (Sociale Zaken) zijn het erover eens dat er meer moet gebeuren om jihadisme aan te pakken. Maar worden de juiste maatregelen genomen?

Einde product- en bedrijfschappen in zicht

3 september 2014, wetsvoorstel - De product- en bedrijfschappen worden per 1 januari 2015 opgeheven. SGP en CDA betreuren dit, maar verder wordt het voorstel breed gesteund.

Kritisch NVAO-oordeel geesteswetenschappen geduid

3 september 2014, debat - De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft vastgesteld dat de kwaliteit van 26 opleidingen in de geesteswetenschappen onvoldoende is. De woordvoerders trekken daaruit in het debat met minister Bussemaker (Onderwijs) verschillende conclusies.

Europadebat in het teken van veiligheid

2 september 2014, debat - Kamer en kabinet zijn zeer bezorgd over de gevolgen van recente internationale conflicten voor de Europese veiligheid. Juist nu is een "stabiel en eensgezind" Europa van groot belang, zegt premier Rutte.

SP wil aanpak foute dokters

2 september 2014, mondelinge vragen - Zorg ervoor dat falende medici niet elders gewoon aan de slag kunnen. Van Gerven (SP) vraagt minister Schippers (Volksgezondheid) om een beter systeem om "foute dokters" te volgen.

PvdA: zorgen om drinkwaterkwaliteit

2 september 2014, mondelinge vragen - De winning van drinkwater is in gevaar. Dat concludeert Jacobi (PvdA) uit het feit dat drinkwaterbedrijf Vitens twee vervuilde drinkwaterputten sluit. Zij vraagt of het kabinet de problemen voldoende serieus neemt.

D66: ebola harder bestrijden

2 september 2014, mondelinge vragen - Nederland moet meer doen tegen de ebola-uitbraak, vindt D66'er Sjoerdsma. Minister Schippers (Volksgezondheid) antwoordt dat het kabinet bekijkt of extra inspanningen mogelijk zijn.

ChristenUnie: help Koerden minderheden te beschermen

2 september 2014, mondelinge vragen - Minderheden in Noord-Irak gaan volgens Voordewind (ChristenUnie) door een hel. Hij vraagt minister Hennis (Defensie) of zij weet wat de Koerden nodig hebben om zichzelf en de minderheden te beschermen tegen IS-strijders.

Steun ondanks zorgen over veiligheid MH17-onderzoekers

29 juli 2014, algemeen overleg - Ondanks ongerustheid over de veiligheid van onderzoekers in Oost-Oekraïne steunen vrijwel alle woordvoerders de regeringsinzet, die wordt toegelicht door de ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken), Hennis (Defensie) en Opstelten (Veiligheid).

Steun voor aanpassingen in pensioenwetgeving

3 juli 2014, wetsvoorstel - Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) verdedigt de Verzamelwet pensioenen 2014. Ondanks met name kritische vragen over de uitvoering van de nettolijfrenteregeling krijgt het wetsvoorstel de steun van een Kamermeerderheid.

Extra onderzoek tweewoningenregel

3 juli 2014, wetsvoorstel - Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) belooft op verzoek van Schouten (ChristenUnie) te onderzoeken welke consequenties haar "tweewoningenregel" heeft voor mensen met een nabestaandenuitkering.

Naar boven