Debatten in het kort

GroenLinks: Staat mag niet opdraaien voor aardbevingsschade

21 april 2015, mondelinge vragen - Het Rijk zou niet moeten meebetalen aan de kosten van gaswinningsschade in Groningen, vindt Van Tongeren (GroenLinks). Volgens minister Kamp (Economische Zaken) betaalt de Staat slechts mee doordat de opbrengsten minder zijn.

SP: Van Rijn verantwoordelijk voor pgb-chaos

21 april 2015, mondelinge vragen - Hadden de problemen met het nieuwe pgb-stelsel voorkomen kunnen worden als waarschuwingen serieus waren genomen? Leijten (SP) is kritisch over de rol van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid).

D66 uit zorgen over afluisteren advocaten door MIVD

21 april 2015, mondelinge vragen - D66-Kamerlid Hachchi wil weten wanneer en hoe vaak advocaten worden afgeluisterd door de MIVD. Volgens minister Hennis (Defensie) is de Kamer daar al eerder over geïnformeerd.

Registratie zorgverleners moet beter

16 april 2015, debat - Hoe voorkomen we dat "foute zorgverleners" in het BIG-register terechtkomen of blijven staan? Er is al veel gebeurd, verzekert minister Schippers (Volksgezondheid).

Verstandelijk gehandicapten vinden moeilijker weg in samenleving

16 april 2015, debat - Het steeds complexer worden van de maatschappij zorgt ervoor dat verstandelijk gehandicapten moeilijker kunnen meedoen. De Kamer debatteert met minister Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) over mogelijke oplossingen.

Strengere veiligheidsregels voor olie- en gaswinning

16 april 2015, wetsvoorstel - Aangescherpte Europese regelgeving is voor minister Kamp (Economische Zaken) aanleiding om onder andere de Mijnbouwwet aan te passen. De problemen door de gaswinning in Groningen overschaduwen het debat.

Wet werk en zekerheid moet flexwerkers bescherming bieden

16 april 2015, debat - De Kamer wil bescherming van flexwerkers, voor en na de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid. Iedereen moet naar die bedoeling van de wet handelen, antwoordt minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Bureaucratie in wijkverpleging moet omlaag

15 april 2015, debat - Er is onrust rond de wijkverpleging, onder andere door de uitspraken van PvdA-leider Samsom. Door de administratieve rompslomp te verminderen, moeten wijkverpleegkundigen meer ruimte krijgen voor de zorg.

Weerzin tegen fusie Habion en Woonzorg Nederland

15 april 2015, debat - Een ruime Kamermeerderheid ziet weinig in de voorgenomen fusie tussen de woningcorporaties Habion en Woonzorg Nederland. De onafhankelijke toezichthouder beslist erover, reageert minister Blok (Wonen).

Onderscheid wanbetalers zorgpremie onuitvoerbaar

15 april 2015, wetsvoorstel - De politiek wil wanbetaling van zorgpremies hard aanpakken, zonder mensen te raken die echt niet kunnen betalen. Maar het blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar om dit onderscheid te maken.

Juridisch Loket moet inloopspreekuur houden

14 april 2015, debat - Een Kamermeerderheid wil dat de inloopspreekuren bij het Juridisch Loket openblijven. Staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) zegt toe spoedig met het Juridisch Loket in overleg te treden over de wens van de Kamer.

PvdA: discriminatie van moslimagenten onacceptabel

14 april 2015, mondelinge vragen - Moslims binnen de Nationale Politie worden soms door hun collega's uitgesloten, terwijl de politie volgens Marcouch (PvdA) discriminatie juist moet bestrijden. Minister Van der Steur (Veiligheid) beaamt dat: "De politie is er voor iedereen."

SP: uitzondering op strenge regels paspoortfoto's mogelijk

14 april 2015, mondelinge vragen - SP'er Van Raak vraagt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) om uitzonderingen op de strenge regels voor paspoortfoto's mogelijk te maken. Voor sommige gehandicapten blijken die regels namelijk problematisch.