Taverne: experimenten met elektronisch stemmen

17 mei 2016, initiatiefwetsvoorstel - VVD'er Taverne wil experimenten met elektronische voorzieningen bij verkiezingen mogelijk maken. De Kamer bespreekt zijn initiatiefwetsvoorstel.

Minder verkeerd uitgebrachte stemmen, sneller stemmen tellen met minder fouten en een grotere toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze doelen hoopt Taverne te bereiken met zijn initiatiefwetsvoorstel. Hij denkt daarbij aan een stemprinter en het elektronisch tellen van stemmen. Er mogen in ieder geval geen mensen met een beperking zijn waarvoor de toegankelijkheid vermindert, benadrukt Oosenbrug (PvdA). Veldman (VVD) is vooral positief: het is ouderwets dat we nog steeds stemmen met het rode stempotlood. Maar is het wel verstandig om te experimenteren met zoiets belangrijks als het kiesproces?, vragen Amhaouch (CDA) en onafhankelijk Kamerlid Klein zich af. Bosma (PVV) vreest voor hoge kosten.

Zorgen over stemgeheim en mogelijkheden voor fraude

Welke gevolgen heeft het inzetten van elektronische voorzieningen voor het stemgeheim en de mogelijkheden voor stemfraude? Van Raak (SP) wijst erop dat in 2007 juist gestopt is met het gebruik van stemcomputers door de zorgen daarover. De risico's van het inzetten van ICT in het verkiezingsproces mogen niet worden gebagatelliseerd, betoogt Koşer Kaya (D66). Klein vreest dat de combinatie van stemprinters en stemmentellers een gevaar vormt voor het stemgeheim. De mogelijkheden voor fraude worden groter, denkt Bosma. Oosenbrug benadrukt dat de betrouwbaarheid van gebruikte systemen boven elke twijfel verheven moet zijn.

Invulling van experimenten bij AMvB

Taverne wil experimenten met elektronische voorzieningen bij verkiezingen mogelijk maken, maar schrijft in zijn initiatiefwetsvoorstel niet voor hoe die eruit moeten zien. Dat moet op een later moment worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Volgens Amhaouch is dat niet "de koninklijke weg". Het zou beter zijn om zaken die samenhangen met verkiezingen gewoon in de wet zelf te regelen, vindt ook Koşer Kaya. Van Raak noemt het initiatiefwetsvoorstel daarom "ontijdig". Veldman suggereert om ook experimenten met stemmen via internet voor Nederlanders in het buitenland mogelijk te maken.

De initiatiefnemer reageert op een later moment op de inbreng van de Kamer.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

Naar boven