17 september 2014

Krol ergert zich aan ouderenbeleid kabinet

17 september 2014, algemene beschouwingen - Waar is het respect voor mensen die Nederland gemaakt hebben tot wat het is? Krol (50PLUS/Baay) ergert zich aan het grote aantal maatregelen dat ouderen en zorgbehoevenden treft.

lees meer
17 september 2014

PvdD: te weinig oog voor milieu

17 september 2014, algemene beschouwingen - Het kabinet zet vooral in op onhoudbare economische groei en heeft veel te weinig aandacht voor het milieu, vindt Thieme van de Partij voor de Dieren.

lees meer
17 september 2014

SGP: neem een voorbeeld aan de barmhartige Samaritaan

17 september 2014, algemene beschouwingen - Van der Staaij (SGP) haalt de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan aan en pleit voor meer "innerlijke ontferming".

lees meer
17 september 2014

GroenLinks: hoog tijd voor echte keuzes

17 september 2014, algemene beschouwingen - Een betere en schonere wereld. Daarvoor moeten volgens GroenLinks-voorman Van Ojik nú keuzes worden gemaakt.

lees meer
17 september 2014

ChristenUnie: meer doen tegen internationale nood

17 september 2014, algemene beschouwingen - Nederland moet meer doen om internationale nood en onrust te bestrijden, bepleit Slob (ChristenUnie).

lees meer
17 september 2014

D66: stevig buitenlandbeleid belangrijker dan ooit

17 september 2014, algemene beschouwingen - Een stevig buitenlandbeleid, een onafhankelijke energievoorziening en meer ambitie: dat zijn drie voorname wensen van D66.

lees meer
17 september 2014

PVV: kabinetsbeleid is desastreus

17 september 2014, algemene beschouwingen - Het kabinet maakt er een economische puinhoop van en treedt onvoldoende op tegen de bedreiging van de veiligheid in Nederland. PVV-leider Wilders heeft geen enkel vertrouwen in het beleid van Rutte II.

lees meer
17 september 2014

PvdA: iedereen hoort erbij

17 september 2014, algemene beschouwingen - "Alle mensen van goede wil die de Nederlandse kernwaarden delen, moeten weten dat ze erbij horen." PvdA'er Samsom roept de regering op haat prediken aan te pakken.

lees meer
17 september 2014

CDA: verdedig vrijheid en westerse waarden

17 september 2014, algemene beschouwingen - De gebeurtenissen van afgelopen zomer leren dat onze vrijheid en westerse waarden niet langer vanzelfsprekend zijn, stelt Van Haersma Buma (CDA). Hij bepleit daarom beleidswijzigingen op verschillende terreinen.

lees meer
17 september 2014

VVD: er is te veel bezuinigd op Defensie

17 september 2014, algemene beschouwingen - Conflicten in het buitenland, in Oekraïne, Irak en Gaza, staan centraal in de algemene politieke beschouwingen van VVD'er Zijlstra. "Er is in het verleden te veel bezuinigd op Defensie."

lees meer
17 september 2014

SP hekelt kloof tussen arm en rijk

17 september 2014, algemene beschouwingen - Het vermogen van miljonairs groeit net zo snel als het aantal kinderen dat in armoede leeft, zegt SP-fractievoorzitter Roemer. Hij keert zich tegen de "groeiende tweedeling" in Nederland.

lees meer
16 september 2014

Behoedzame begroting voor 2015

16 september 2014, aanbieding rijksbegroting - Minister Dijsselbloem (Financiën) biedt de Kamer een "behoedzame" rijksbegroting en Miljoenennota aan.

lees meer
11 september 2014

Steun voor veranderingen langdurige zorg

11 september 2014, wetsvoorstel - Een Kamermeerderheid steunt de plannen van staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) voor de langdurige zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Vooral SP en PVV zijn kritisch.

lees meer
11 september 2014

Levenslang toezicht op vrijgelaten delinquenten mogelijk

11 september 2014, wetsvoorstel - Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) krijgt steun voor zijn voorstel om het toezicht op vrijgelaten gewelds- en zedendelinquenten en tbs'ers zo nodig levenslang te verlengen.

lees meer
11 september 2014

Nederland doet mee aan coalitie tegen IS

10 september 2014, debat - Een ruime Kamermeerderheid is bereid om de terreurgroep IS samen met een internationale coalitie militair aan te pakken.

lees meer

vorige 15 resultaten1...148149150151152volgende 15 resultaten