Het UWV ziet het aantal arbeidsongeschikten stijgen, vooral onder ouderen. Omdat meer ouderen langer doorwerken, raken er statistisch gezien ook meer ouderen arbeidsongeschikt. Maar dat verklaart niet alles, want het aantal werkende ouderen nam de afgelopen jaren met 20% toe, maar het aantal oudere arbeidsongeschikten steeg met 43%.

Oorzaken

Volgens Van Brenk (50PLUS) is een belangrijke oorzaak voor de toename van arbeidsongeschikte 60-plussers het verdwijnen van VUT-regelingen en het steeds langer doorwerken. Voorheen stopten veel oudere werknemers die gezondheidsproblemen hadden of een groot risico liepen daarop, vervroegd met werken.

Van Kent (SP) benadrukt dat mensen met een zwaar beroep niet langer door kúnnen werken omdat zij op zijn. Hoewel er volgens Özdil (GroenLinks) niets mis is met langer doorwerken, vindt hij ook dat er iets geregeld moet worden voor mensen met een zwaar beroep.

Twee werkelijkheden

Er bestaan twee werkelijkheden naast elkaar, zegt Heerma (CDA). Aan de ene kant is het goed nieuws dat mensen steeds langer meedoen op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant heeft de groep die nog werkt ook meer kans om uit te vallen.

Van Weyenberg (D66) is blij dat langzaam maar zeker het stigma verdwijnt dat je vanaf je 50ste niet meer mee kunt doen. Maar net als Heerma en Wiersma (VVD) vindt hij het belangrijk om de oorzaken van de hogere instroom in de WIA te onderzoeken.

Oplossingen

Koolmees beaamt dat het onderzoek naar de oorzaken van de toenemende arbeidsongeschiktheid van groot belang is, maar hij wijst er wel op dat dat nog gaande is.

De minister wil ook meer doen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers. Volgens hem hebben werkgevers en werknemers daarin een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De Jong (PVV), Van Brenk en Van Kent zien de oplossing in het weer terugdraaien van de AOW-leeftijd van 65. Dat is geen optie volgens Koolmees: omdat we gemiddeld langer leven kunnen en moeten we langer blijven doorwerken.

De Kamer stemt op 23 januari over de ingediende moties.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist