Statenpassage

Motie : Motie van het lid Stoffer c.s. over onderzoeken hoe een indringender toets op de representativiteit van belangenorganisaties binnen artikel 3:305a BW gerealiseerd kan worden

Download

Indieners

Activiteiten

Implementatie Europese klimaatwet (36169) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00