Kamervragen

Zoekresultaten (100.817)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over de de genetisch gemodificeerde hypo-allergene poes

Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over de de genetisch gemodificeerde hypo-allergene poes. 810 Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Volkshuisvesting...

2008D01270

Kamervragen

De aanbestedingsplicht bij projectontwikkeling

De aanbestedingsplicht bij projectontwikkeling. 862 Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de aanbestedingsplicht bij projectontwikkeling.(Ingezonden 31 januari 2007) 1 Heeft u kennisgenomen van het Aroux-arrest van...

2009D03177

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over illegale maïs

Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over illegale maïs. 1598 Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over illegale...

2008D01274

Kamervragen

De DNA-afname bij Jongeren

De DNA-afname bij Jongeren. 2060717780 Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over de DNA-afname bij jongeren. (Ingezonden 11 juni 2007) 1 Deelt u de mening dat de wet zo moet worden...

2007D05001

Kamervragen

Het kunstmatig oplossen van de wachtlijsten in de Jeugdzorg

Het kunstmatig oplossen van de wachtlijsten in de Jeugdzorg. 2060718160 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Bouchibti (PvdA), Kos¸ er Kaya (D66), Van der Vlies (SGP) en Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Jeugd en Gezin...

2007D05002

Kamervragen

Het kunstmatig verkorten van de wachtlijsten voor de jeugdzorg

Het kunstmatig verkorten van de wachtlijsten voor de jeugdzorg. 2060718220 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister voor Jeugd en Gezin over het kunstmatig verkorten van wachtlijsten voor de jeugdzorg. (Ingezonden 14 juni 2007)...

2007D05003

Kamervragen

Antw vr. verwisseling van organen door het Nederlands Forensisch Instituut

Antw vr. verwisseling van organen door het Nederlands Forensisch Instituut. 2224 Vragen van de leden De Roon en Agema (beiden PVV) aan de minister van Justitie over verwisseling van organen door het Nederlands Forensisch Instituut.(Ingezonden 27...

2008D18283

Kamervragen

Uniformering van de regeling waskosten van AWBZ-instellingen

Uniformering van de regeling waskosten van AWBZ-instellingen. 674 Vragen van het lid Van Gijlswijk (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over uniformering van de regeling waskosten van AWBZ-instellingen. (Ingezonden 18 oktober 2007) 1...

2007D05004

Kamervragen

De brand in het Catshuis

De brand in het Catshuis. 1014 Vragen van de leden Ulenbelt (SP), Teeven (VVD), Timmer (PvdA) en Pechtold (D66) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en de...

2007D05005

Kamervragen

Preventieve maatregelen tegen oververhitting bij huisdieren tijdens de zomer

Preventieve maatregelen tegen oververhitting bij huisdieren tijdens de zomer. 2070826740 Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over preventieve maatregelen tegen oververhitting bij huisdieren...

2007D05127

Kamervragen

De gevolgen van het schrappen van de sta-op-stoel uit het basispakket

De gevolgen van het schrappen van de sta-op-stoel uit het basispakket. 2070826710 Vragen van het lid van Miltenburg (VVD) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen van het schrappen van...

2007D05126

Kamervragen

De brand in het Catshuis

De brand in het Catshuis. 2070808390 Vragen van de leden Ulenbelt (SP), Teeven (VVD), Timmer (PvdA) en Pechtold (D66) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en aan...

2007D05006

Kamervragen

Het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting in Nederland

Het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting in Nederland. 1594 Vragen van het lid Tang (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting in Nederland.(Ingezonden 15 februari 2008) 1 Kúnt u of...

2007D05007

Kamervragen

Beslissing Poolse rechter na toegekende loonvordering

Beslissing Poolse rechter na toegekende loonvordering. 1871 Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over beslissing Poolse rechter na toegekende loonvordering.(Ingezonden 11 maart 2008) 1 Is het waar dat...

2009D22001

Kamervragen

De kwaliteit van het werk van het Openbaar Ministerie in het hoger beroep tegen G.K

De kwaliteit van het werk van het Openbaar Ministerie in het hoger beroep tegen G.K. 2185 Vragen van de leden Van Velzen (SP) en Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over de kwaliteit van het...

2008D03698