Kamervragen

Zoekresultaten (38.471)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Schriftelijke vragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Kilometers lange oeverbeschoeiing, die behandeld is met een kankerverwekkende stof

Kilometers lange oeverbeschoeiing, die behandeld is met een kankerverwekkende stof. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15536 Vragen van de leden Vestering en Van Esch (PvdD) aan de ministers voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat over kilometers lange

2022D32454

Kamervragen

Het nieuws dat de National Health Service (NHS) Tavistock kliniek, de enige genderidentiteitskliniek voor kinderen en jongeren in het Verenigd Koninkrijk, heeft gesloten

Het nieuws dat de National Health Service (NHS) Tavistock kliniek, de enige genderidentiteitskliniek voor kinderen en jongeren in het Verenigd Koninkrijk, heeft gesloten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15535 Vragen van de leden Pouw-Verweij (JA21) en Omtzigt (Omtzigt) aan

2022D32453

Kamervragen

De ongekende droogte en de rol van de landbouw

De ongekende droogte en de rol van de landbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15534 Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat over de ongekende droogte en de rol

2022D32452

Kamervragen

De toename van het aantal plofkraken

De toename van het aantal plofkraken. 2022Z15544 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake de toename van het aantal plofkraken   1) Bent u bekend met de berichtgeving over de zorgelijke toename van het aantal plofkraken, die gepaard gaan met heftige explosies en

2022D32462

Kamervragen

De bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland

De bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland. 2022Z15545 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van de leden Tielen en Van der Woude (beiden VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland.   1. Hoe kwalificeert u de bestrijding van het apenpokkenvirus in Nederland op dit

2022D32463

Kamervragen

Het gebruik van Energie en de plek waar de miljardenwinsten terecht komen, terwijl de Nederlandse huishoudens in Energie-armoede vervallen

Het gebruik van Energie en de plek waar de miljardenwinsten terecht komen, terwijl de Nederlandse huishoudens in Energie-armoede vervallen. 2022Z15548 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Financiën, de staatssecretaris van Mijnbouw en de Minister-President over

2022D32465

Kamervragen

Nederlands datacenter Microsoft verbruikte vier keer meer water dan gedacht

Nederlands datacenter Microsoft verbruikte vier keer meer water dan gedacht. 2022Z15547 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Minhas (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht “Nederlands datacenter Microsoft verbruikte vier keer meer water dan gedacht”     1. Bent u bekend met het bericht “Nederlands

2022D32464

Kamervragen

Terugfluiten ECB president in aanpak inflatie

Terugfluiten ECB president in aanpak inflatie. 2022Z15538 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Ephraim (Groep Van Haga) aan de minister van Financiën over terugfluiten ECB-president in aanpak inflatie   1 Bent u bekend met het artikel ’Kaag en co moeten de ECB nu terugfluiten’ van De Telegraaf van 13 augustus jl.? 1)   2 Bent u

2022D32456

Kamervragen

Geleverde streek aan vissers

Geleverde streek aan vissers. 2022Z15537 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over geleverde streek aan vissers.   1 Bent u bekend met het nieuws dat vissers woest op u zijn vanwege uw slikken of stikken-beleid jegens de in nood verkerende

2022D32455

Kamervragen

Het bericht dat de aanpak van de fileknelpunten A4 op de lange baan is geschoven

Het bericht dat de aanpak van de fileknelpunten A4 op de lange baan is geschoven. 2022Z15543 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake het bericht dat de aanpak van de fileknelpunten A4 op de lange baan is geschoven    1 Bent u bekend met de berichtgeving

2022D32461

Kamervragen

Personeelsbeleid GGD m.b.t. coronapandemie en voortzetting vaccinatiecampagne.

Personeelsbeleid GGD m.b.t. coronapandemie en voortzetting vaccinatiecampagne.. 2022Z15540 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake personeelsbeleid GGD m.b.t. coronapandemie en voortzetting vaccinatiecampagne   1. Klopt het dat er bij de GGD werknemers

2022D32458

Kamervragen

Felicitaties aan Pakistan in een week vol doodsbedreigingen en een moordaanslag op het vrije woord

Felicitaties aan Pakistan in een week vol doodsbedreigingen en een moordaanslag op het vrije woord. 2022Z15542 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van de leden de Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse zaken over felicitaties aan Pakistan in een week vol doodsbedreigingen en een moordaanslag op het vrije woord   1 Heeft u

2022D32460

Kamervragen

De ISDE-regeling

De ISDE-regeling. 2022Z15539 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Erkens (VVD) aan de minister voor klimaat en energie over de ISDE-regeling   1 Ziet u een groter aantal aanvragen binnenkomen voor de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) dan in een normaal jaar? Op welke technieken komen er nu (fors) meer

2022D32457

Kamervragen

Het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap

Het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap. 2022Z15541 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister-president over onaanvaardbare wijzigingen bij de Nationale Indiëherdenking en over het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap   1. Bent u

2022D32459

Kamervragen

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15523 Vragen van het lid Peter de Groot (VVD) aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht «Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau

2022D32418

Naar boven