Motie : Motie van het lid Van Campen c.s. over de landsadvocaat binnen twee weken vragen om een spoedadvies vragen over de situatie rond PAS-melders

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 134
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

35334-224 Verslag van een schriftelijk overleg over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie (Kamerstuk 35334-218)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

36200-XIV-117 Jaarplanning 2023 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

35334-218 Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Stikstofproblematiek OMGEZET IN PLENAIR DEBAT (gevraagd voor week 21/2)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) inclusief het instrumentarium

Technische briefing
Tijd activiteit: 18:00

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05