Motie : Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over integreren van klinische arbeidsgeneeskundige zorg in de reguliere oncologische zorg

Download

Indieners

 • Indiener
  S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Bart van Kent, Kamerlid SP
 • Medeindiener
  C.N.A. Nijkerken-de Haan, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Chris Stoffer, Kamerlid SGP

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 1 Niet deelgenomen
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25883-482 Voortgang arbeidsgerelateerde zorg

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XV-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

36200-XVI-39 Reactie op de amendementen ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden (Kamerstuk 29544-1083)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-1629 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over petitie ‘oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige Covid’ en over het 10-puntenplan Long Covid (Kamerstuk 25295-1453)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief regering

29544-1083 Evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25883-416 Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-31-605 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU gezondheidsraad 16 maart 2021 (Kamerstuk 21501-31-602)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Langere termijn coronabeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Arbeidsongeschiktheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00