Nota van wijziging
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen)

Nota van wijziging

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies Raad van State
Bijlage
Nader rapport