Brieven regering

Zoekresultaten (70.025)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RAAD

2022D32633

Brieven regering

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp. Hierbij zend ik u de leidraad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. In deze leidraad zet de IGJ uiteen wat zij verwacht van zorgaanbieders in situaties waarin er (mogelijk) risico’s ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en

2022D32629

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’

Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’. U heeft mij op 28 juni 2022 gevraagd om mijn reactie op de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’, die te bekijken is vanaf 6 juli 2022. De documentaire schetst een herkenbaar beeld van een persoon die geconfronteerd wordt met een aandoening met grote impact op

2022D32619

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg. de voorgestelde ruimere toepassingsmogelijkheden in de Omzetbelasting geldt dat in een beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën is

2022D32562

Brieven regering

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 902 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 In deze brief

2022D32577

Brieven regering

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen. 29 683 Dierziektebeleid Nr. 261 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn reactie, mede namens

2022D32583

Brieven regering

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals. 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 783 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 Hierbij ontvangt u het eerste ‘Evaluatierapport voorwaardelijke toelating

2022D32580

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen. Kwartaalrapportage Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode april tot en

2022D32605

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 17 augustus 2022 Betreft Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30

2022D32603

Brieven regering

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1165 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2022 Bijgaand bied ik u het ‘Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’

2022D32551

Brieven regering

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'. hier documenten als nota’s en e-mailberichten. Wij hebben de verzoeker hiervan in kennis gesteld. Wat betreft de gevraagde SMS- en chatberichten is ons streven onverminderd om daarover, overeenkomstig de aangegeven termijn van 6-8 weken in de brief van 22 juli 2022 in september een besluit te

2022D32549

Brieven regering

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 901 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2022 Graag informeer ik u over de voorgenomen wijzigingen in de governance van de

2022D32536

Brieven regering

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA

Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA. hier een eerste stap, waarna ook meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen. Het COA heeft een hotel aangeschaft in Albergen, gelegen in de gemeente Tubbergen. Dit hotel kan momenteel 80 gasten ontvangen. In potentie kunnen er op deze locatie 300

2022D32555

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497)

Uitvoering van de motie van de leden Jasper van Dijk en Sjoerdsma over regeringsaanwezigheid bij de vergadering van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (Kamerstuk 21501-02-2497). Op 16 juni jl. nam de Kamer de motie-Van Dijk/Sjoerdsma (21501-02, nr. 2497) aan waarin de regering wordt verzocht als waarnemer aanwezig te zijn bij de

2022D32556

Brieven regering

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022. Verslag Hierbij bied ik u het verslag aan van de extra Energieraad die op 26 juli 2022 onder Tsjechisch voorzitterschap plaatsvond in Brussel. Tijdens de Raad is een politiek akkoord bereikt over de verordening over gecoördineerde gasbesparingsmaatregelen. Daarnaast is er gesproken over leveringszekerheid en

2022D32533

Naar boven