Amendementen

Zoekresultaten (12.958)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van de leden Flach en Koekkoek ter vervanging van nr. 31 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening

Nader gewijzigd amendement van de leden Flach en Koekkoek ter vervanging van nr. 31 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D19953

Amendementen

Amendement van het lid Postma over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn.

Amendement van het lid Postma over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET...

2024D19869

Amendementen

Amendement van het lid Slagt-Tichelman over middelen voor het WLZ-kader

Amendement van het lid Slagt-Tichelman over middelen voor het WLZ-kader. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar...

2024D19506

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Krul en Daniëlle Jansen ter vervanging van nr. 11 over andere NZT op gelijke voet met NZT voor oraal gebruik verbieden

Gewijzigd amendement van de leden Krul en Daniëlle Jansen ter vervanging van nr. 11 over andere NZT op gelijke voet met NZT voor oraal gebruik verbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 403 Wijziging...

2024D19043

Amendementen

Amendement van het lid Vondeling over een verwijderingstermijn van maximaal 24 uur

Amendement van het lid Vondeling over een verwijderingstermijn van maximaal 24 uur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 377 Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)...

2024D18884

Amendementen

Amendement van het lid Crijns over NZT voor oraal gebruik niet verbieden maar gelijkstellen met andere NZT

Amendement van het lid Crijns over NZT voor oraal gebruik niet verbieden maar gelijkstellen met andere NZT. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 403 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten...

2024D18904

Amendementen

Amendement van de leden Krul en Daniëlle Jansen over andere NZT op gelijke voet met NZT voor oraal gebruik verbieden

Amendement van de leden Krul en Daniëlle Jansen over andere NZT op gelijke voet met NZT voor oraal gebruik verbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 403 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende...

2024D18922

Amendementen

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 377 Regels over een bestuursrechtelijke aanpak...

2024D18926

Amendementen

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verbod op kindersekspoppen

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verbod op kindersekspoppen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 377 Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal) Nr. 14...

2024D18952

Amendementen

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het vervangen van de term 'aanwijzing' door 'bevel'

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het vervangen van de term 'aanwijzing' door 'bevel'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 377 Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet...

2024D18925

Amendementen

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verwijderingstermijn van maximaal 12 uur

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verwijderingstermijn van maximaal 12 uur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 377 Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)...

2024D18950

Amendementen

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een grondslag voor het delen van politiegegevens

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een grondslag voor het delen van politiegegevens. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 377 Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch...

2024D18949

Amendementen

Amendement van het lid Ceder over een zorgplicht voor uitleners voor registratie in de BRP van arbeidsmigranten

Amendement van het lid Ceder over een zorgplicht voor uitleners voor registratie in de BRP van arbeidsmigranten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 446 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige...

2024D18882

Amendementen

Amendement van het lid Ellian ter vervanging van nr. 11 over verruiming van de ondergrens van de strafbaarstelling van opzet naar schuld

Amendement van het lid Ellian ter vervanging van nr. 11 over verruiming van de ondergrens van de strafbaarstelling van opzet naar schuld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 280 Wijziging van het Wetboek van...

2024D18838

Amendementen

Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking van een last onder dwangsom

Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking van een last onder dwangsom. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 377 Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)...

2024D18948