Mkb'ers kijken kritisch mee naar verantwoording kabinet

Honderd mkb'ers keken maandag 27 mei kritisch mee naar de verantwoording die het kabinet heeft afgelegd over het gevoerde beleid in 2023. De commissie voor de Rijksuitgaven organiseerde op die dag net als in voorgaande jaren de 'V-100'.

Kamervoorzitter Martin Bosma en Griffier Peter Oskam met de deelnemers aan de V-100 staan in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.
Kamervoorzitter Martin Bosma en Griffier Peter Oskam met de deelnemers aan de V-100 in 2024.

Na Verantwoordingsdag organiseert de Tweede Kamer sinds 2017 jaarlijks de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te bekijken.

Mkb'ers

De deelnemers aan de V-100 kregen de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries. Zij deden dit in verschillende groepen aan de hand van door de Kamer geselecteerde thema’s. Het thema in 2024 was 'Omgaan met plotselinge schaarste en onzekerheden'. Dit jaar waren ondernemers uitgenodigd, omdat zij rechtstreeks te maken hebben met de gevolgen van het beleid van de rijksoverheid. Ze stellen zelf ook jaarverslagen op. En vooral: omgaan met schaarste en onzekerheden raakt vrijwel alle ondernemers.

In gesprek met Kamerleden

Gedurende de dag bezochten Tweede Kamerleden elke groep om over het thema in gesprek te gaan met de deelnemers en om vragen te beantwoorden. Kamervoorzitter Martin Bosma nam aan het einde van de bijeenkomst in de plenaire zaal de vragen in ontvangst. “De V-100 is een mooie traditie”, aldus de Kamervoorzitter. “Ieder jaar vragen we mensen om de verantwoordingsstukken uit te pluizen en ons als Kamer te helpen bij het formuleren van vragen aan het kabinet. Vragen die de kern raken; met bijzondere feitjes uit de praktijk. Van die vragen die ministers doen stotteren. En vragen die uiteindelijk het begin blijken van een oplossing, een verbetering of een vereenvoudiging.”

Kamervoorzitter Martin Bosma neemt een houten koffer in ontvangst van Sjoerd Hauptmeijer in de plenaire zaal.
Deelnemer Sjoerd Hauptmeijer overhandigt de vragen aan Kamervoorzitter Martin Bosma.

“Over elk beleidsonderwerp is een kast volgeschreven, maar als het gaat om de vertaling naar de praktijk is er nog een wereld te winnen”, zegt deelnemer Sjoerd Hauptmeijer, mede-oprichter en ceo van sociale onderneming The Young Digitals. Met zijn deelname wil hij een bijdrage leveren aan de discussie over de arbeidsmarkt. Namens alle deelnemers bood de mkb’er het koffertje met vragen aan de Kamervoorzitter aan. “Ik vind het super dat de Tweede Kamer zich openstelt voor ondernemers om mee te denken. Die frisse blik is de sleutel tot succes. We zijn vandaag opbouwend kritisch aan de slag gegaan. Niet gehinderd door enige wetgevende kennis tot zo goed mogelijke ideeën en feedback komen, daar gaat het om vandaag.”

Vragen

De vragen aan de bewindspersonen zijn per thema terug te vinden door te klikken op onderstaande links:

  1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2. Schaarste op de arbeidsmarkt

3. Crisisbeleid

4. Weerbaarheid

5. Ondernemingsklimaat

Kijk terug

Het aanbieden van de vragen in de plenaire zaal is terug te kijken via Debat Direct.

Verantwoordingsdag

Op Verantwoordingsdag legden ministers verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2023. Demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg overhandigde Kamervoorzitter Martin Bosma het Rijksjaarverslag, dat bestaat uit alle jaarverslagen van de ministeries. 

Verantwoordingsdebat

Een van de kerntaken van de Tweede Kamer is het controleren van het uitgevoerde beleid. Zij wil de samenleving daar zo direct mogelijk bij betrekken en nodigt om die reden jaarlijks een groep van honderd mensen uit om vragen te formuleren over de jaarverslagen. Op die manier kan de Kamer, gevoed met inzichten uit de praktijk, betere debatten voeren met het kabinet. De vragen die de mkb'ers hebben opgesteld, zijn door Kamerleden gesteld aan de betreffende bewindspersonen tijdens het Verantwoordingsdebat op 29 mei of in de wetgevingsoverleggen over de jaarverslagen en slotwetten.