Raymond de Roon

Samenvatting

Raymond de Roon is geboren in Amsterdam op 1 september 1952 en woont in Aardenburg. Hij/zij/hen is in totaal 17 jaar actief in de Tweede Kamer, 6293 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Raymond de Roon.

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een betrouwbare partner blijven binnen het F-35-programma en toekomstige internationale defensiesamenwerking

36410-V-50
Indiener Ruben Brekelmans
Kamerlid VVD

Motie van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse ambassade in Israël verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem

36410-V-43
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van het lid De Roon over een plan om de exportcontroles naar Iran op te voeren

36410-V-44
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van het lid De Roon over disciplinaire maatregelen nemen tegen protesterende ambtenaren van Buitenlandse Zaken

36410-V-46
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van het lid De Roon over een gepast aantal Marokkaanse diplomaten uitzetten

36410-V-45
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van de leden De Roon en Wilders over beslissen om de Nederlandse ambassade te vestigen in Jeruzalem

21501-02-2726
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Gewijzigde motie van de leden De Roon en Wilders over het uitwijzen van de Palestijnse vertegenwoordigster t.v.v. 21501-02-2725

21501-02-2734
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van de leden De Roon en Wilders over het uitwijzen van de Palestijnse ambassadrice

21501-02-2725
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van de leden De Roon en Wilders over er zorg voor dragen dat de beveiliging van Joodse objecten als scholen en synagoges op de meest optimale wijze gegarandeerd wordt en blijft

21501-02-2727
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van de leden De Roon en Wilders over door het schrappen van alle Nederlandse hulpgelden bevorderen dat de Palestijnse Autoriteit vergoedingen voor terroristen of hun familieleden niet meer zal uitkeren

21501-02-2728
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van de leden Fritsma en De Roon over de erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië per 17 augustus 1945 intrekken

30139-268
Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over uitspreken dat de Nederlandse militairen in Indonesië tussen 1945 en 1950 helden waren

26049-115
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van het lid De Roon over de schaderegeling voor weduwen en kinderen van vermeende Indonesische slachtoffers van Nederlands geweld niet versoepelen en verlengen

26049-116
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Motie van de leden Maeijer en De Roon over geen extra middelen geven aan de Europese Vredesfaciliteit

21501-20-1944
Indiener Vicky Maeijer
Kamerlid PVV

Motie van het lid De Roon over de Kamer voor het zomerreces informeren over de voortgang die is geboekt bij het terughalen van de in Irak gestolen bankbiljetten ten bedrage van 2,6 miljard euro

27925-926
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV