Olger van Dijk

Portretfoto Olger van Dijk met partijlogo NSC

Samenvatting

Olger van Dijk is geboren in Ermelo op 4 januari 1979 en woont in Amersfoort. Hij is in totaal 131 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Biografie

"If you want to kiss the sky, better learn how to kneel" (U2, Mysterious Ways)

We zitten hier in het centrum van de Nederlandse democratie. De macht ligt in de Tweede Kamer. Het is een mooi streven om hier te zijn, maar probeer vooral dienstbaar te zijn aan de belangen die je vertegenwoordigt, in dit geval het Nederlandse volk.

Lange termijn

We moeten het weer over de inhoud en de lange termijn hebben. Dat is mijn kracht. Ik heb in verschillende banen ervaring opgedaan bij de rijksoverheid en de Tweede Kamer van dichtbij meegemaakt. Mijn laatste rol was directeur Ruimtelijke Ontwikkeling. Van huis uit ben ik civiel ingenieur. Ik heb gewerkt aan de ruimtevisie voor 2050 en 2100 en was verantwoordelijk voor het programma Mooi Nederland.

Schaker

Een mooier Nederland betekent nadenken over de trends op de lange termijn, van daaruit terug naar vandaag en daar rekening mee houdend de goede beslissingen nemen. Ik ben een schaker. Ik ben van de strategie en de lange termijn.

Verbinden

Geduld is een schone zaak. Niet alles hoeft op dag één geregeld te worden. Je moet dat samen doen. Daarbij is het ook belangrijk om anderen wat te gunnen. Ik zie het als mijn taak om de boel bij elkaar te houden. Ik geloof erin dat je met elkaar verder kunt komen. We zitten steeds meer in onze eigen bubbel en er is weinig verbinding tussen de verschillende bubbels. Ik vind dat een aandachtspunt voor het samenleven in Nederland. Ik ben een optimistisch mens, maar we moeten er oog voor hebben dat we niet te veel langs elkaar heen gaan leven.

Onderwijs

 • Bestuurskunde, specialisatie: Publiek Management , Universiteit Twente, 2000 - 2003
 • Civiele Techniek, specialisatie: Verkeer & Vervoer , Universiteit Twente, 1997 - 2003

Loopbaan

 • Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, Belast met uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie via de beleidsprogramma’s NOVEX en Mooi Nederland, 2022
 • Programmadirecteur Groningen , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, Verantwoordelijk voor financiële en bestuurlijke kaders versterkingsoperatie 27.000 woningen in het aardbevingsgebied, opdrachtgever Nationaal Coördinator Groningen , 2021 - 2022
 • MT-lid directie Democratie en Bestuur , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, Aansturing 25 beleidsmedewerkers op terrein van rechtspositie, integriteit, bestuurlijke probleemgemeenten, professionalisering en beveiliging van politici en daarnaast ondermijning rechtsstaat. Als kabinetschef verantwoordelijk voor benoemingen burgemeesters, Commissarissen van de Koning., 2017 - 2021
 • Persoonlijk adviseur Z.M. de Koning en H.M. de Koningin, Dienst van het Koninklijk Huis, Den Haag, Dagelijkse ondersteuning en wereldwijde (diplomatieke) begeleiding vanuit strategie, beleid en communicatie. Aandachtsvelden: Economie, bedrijfsleven, handelsmissies, ruimtelijke ordening, wetenschap, sport (o.a. IOC). Onderscheiden met Erekruis in de Huisorde van Oranje., 2013 - 2017
 • Politiek assistent, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, Politiek assistent minister Spies, 2012 - 2013
 • Strategisch adviseur Beleidscoördinatie en Bestuursvernieuwing, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, Advisering politieke en ambtelijke top, 2007 - 2010
 • Programmamanager IPO bestuursafspraken Rijk en Provincies, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, 2007 - 2012
 • Hoofd Beleid a.i., Stichting CDA Fractiebureau Tweede Kamer, Den Haag, Leidinggeven aan afdeling Beleid, coördinatie inzet van 20 medewerkers, politiek-strategische advisering fractievoorzitter, 2006 - 2007
 • Beleidsmedewerker Financiën, Stichting CDA Fractiebureau Tweede Kamer, Den Haag, 2006 - 2007
 • Beleidsmedewerker Verkeer en Waterstaat, Stichting CDA Fractiebureau Tweede Kamer, Den Haag, 2003 - 2006
 • Adviseur, Keypoint Consultancy, Enschede, Adviseur projecten ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer, 2002 - 2003