Rapporteurs

Kamercommissies kunnen leden benoemen tot rapporteur voor een bepaald onderwerp. Een rapporteur verdiept zich in het onderwerp en adviseert de commissie over de behandeling. Meestal benoemt een commissie twee of meer leden tot rapporteur voor een onderwerp. De rapporteurs kunnen een beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.

Lopende rapporteurschappen

EU-werkwijze en informatievoorziening

Marieke Koekkoek (Volt)
Jeroen van Wijngaarden (VVD)

De doelen van het rapporteurschap zijn:

  • Het versterken van de informatiepositie van de Kamer door helder informatie te delen ten aanzien van EU-werkwijze en informatievoorziening, om zo meer gericht gebruik van de bestaande instrumenten door de Kamer te bevorderen
  • Het deelnemen aan en verzorgen van inbreng ten aanzien van transparantie en EU-informatievoorziening in interparlementaire overleggen
  • Het namens de commissie uitdragen van inhoudelijke standpunten indien de commissie of Kamer deze heeft vastgesteld
  • Het uitvoeren van het wetgevingsrapporteurschap met betrekking tot de Europawet

Het mandaat is goedgekeurd tijdens de procedurevergadering op 7 juli 2022.

De rapporteurs hebben gesprekken gevoerd met een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de Europawet. Over deze gesprekken hebben zij teruggekoppeld in een tussentijds verslag.

De rapporteurs richten zich binnen het kennisthema EU-werkwijze en informatievoorziening de komende maanden op de Europawet.

De commissie heeft in de procedurevergadering van 6 maart 2023 besloten ter voorbereiding op de behandeling van de Europawet een wetenschapstoets en een vergelijkend onderzoek uit te laten voeren. Daarnaast zal in een technische briefing hierop een toelichting worden gegeven.

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU

Mustafa Amhaouch (CDA)
Stieneke van der Graaf (CU)

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in onder meer Polen en Hongarije heeft de commissie zich de afgelopen jaren actief beziggehouden met bedreigingen van de rechtsstaat in EU-lidstaten. De commissie zal contacten onderhouden met andere parlementen om hierin gezamenlijk op te trekken. Daarnaast overlegt de commissie met EU-instellingen, met overheden en maatschappelijke organisaties in lidstaten waar de rechtsstaat in het geding is.

De commissie heeft tijdens de procedurevergadering van 7 april 2022 de leden Kamminga (VVD), Amhaouch (CDA) en Van der Graaf (CU) aangewezen als rapporteurs voor dit onderwerp.

Het mandaat is goedgekeurd tijdens de procedurevergadering op 7 juli 2022.

Commissiedebat Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU plaatsgevonden op 1 februari 2023.