Plenaire Vergaderingen

Woensdag 15 september 2021

Tweeminutendebat over Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 30/06)

Tijd vergadering 10:15 - 10:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Uitwerking pensioenakkoord (Kamerstuk 32043, nr. 562)

Tijd vergadering 10:40 - 11:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 07/07)

Tijd vergadering 11:05 - 11:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de situatie in Afghanistan

Tijd vergadering 15:00 - 23:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal