Plenair debat : Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 07/07)

De vergadering is geweest

15 september 2021
11:05 - 11:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data